Top
Asitler
Asetik Asit
Görünümü 

Renksiz sıvı haldedir.  
Kimyasal Adı
E260, Sirke asidi, etanoik asit
Kimyasal Formülü
CH3COOH
Ambalaj Şekli
60 kg. lık bidonlarda, 1 tonluk konteynerlarda

Ürün Tanımı 
Sanayide biyolojik ve sentetik yollar ile imal edilir. Tuz ve esterine asetat denir. Suda tamamen çözünür. Zayıf bir asittir. Asetik asidin glasiel asetik asit türü % 99,5 saf asetik asit içermektedir. Asetik asidin bu % 99,5'lik glasiel formu 17°C'de katılaşır ve kristalimsi buz taneciklerine benzer bir yapı oluşturur.
 
Kullanım Alanları
1. Sirke imalatında kullanılır. Ayrıca turşu yapımında mikroorganizmaların oluşmasını engelleyerek sebzelerin bozulmasını engeller.
2. Sanayide çoğu kimyasalın üretiminde hammadde olarak kullanılır. Özellikle vinil asetat üretiminde kullanılır, bundan elde edilen polivinil asetat tahta tutkalı olarak kullanılır.
3. Çözücü olarak sanayide kullanılır. Örneğin, PET plastiklerin üretiminde kullanılan tereftalik asitin üretiminde çözücü olarak kullanılır. Bu kullanım asetik asitin tüm kullanımı içerisinde %5-10 oranındadır.
4. Gıda sektöründe tampon olarak kullanılır. Asitlik sağlayıcı, koruyucu, lezzet verici olarak kullanılır.

Akrilik Asit
Görünümü 

Renksiz Sıvı  
Kimyasal Adı : Propenoic Acid Ethylenecarboxylic Acid
Kimyasal Formülü 
: C3-H4-O2
Ambalaj Şekli : 200 Kğ Plastik Varillerde


Tanımı ve Kullanım Alanı
CH2=CH COOH formülü ile gösterilen organik bir asit olup propenoik asit de denir. Sanayide, asetilen ve karbon monoksitle suyun nikel katalizör eşliğinde tepkimesi veya akrilonitril bileşiklerinin hidrolizi ile elde edilir. Polimerlerin üretiminde başlangıç maddesidir. Akrilik bileşikler Kalıplanmış yapı malzemeleri, optik gereçler, mücevherat, yapıştırıcılar, kaplama malzemeleri ve dokuma elyafı gibi çeşitli bileşiklerin hammaddesi akrilik bileşiklerdir.  Mesela orlon ve akrilan, akrilik ipliklerin, pleksiglas da cam benzeri akrilik maddelerin ticari adıdır. Poliakrilik adıyla bilinen polimerler ailesinin temel üyeleri akrilik ve metakrilik asitlerdir. Bu asitlerin metil esterleri, peroksit katalizörler eşliğinde kolayca polimerleşir.Akrilik asitler oda sıcaklığı ve basıncında sıvı olarak bulunan renksiz ve keskin kokulu asitlerdir. Esterleşme için kullanılan (%94'lük) ve suda çözünebilen reçine yapımında kullanılan (%98-%99,5'lik) olmak üzere ticari olarak kullanılabilir 2 derecesi vardır. Işık, ısı ya da metale maruz bırakıldığında kolayca polimerleşir.polimerleşme için her zaman bi x indikatörü bulunmalıdır.

Borik Asit
Görünümü 
: Beyaz Kristal ve Toz 
Kimyasal Adı : Boric acid 
Kimyasal Formülü : H3BO3
Ambalaj Şekli : 25 kg. lık torbalarda


Tanımı ve Kullanım Alanları          
Borik asit, aynı zamanda borasis asit, ortoborik asit ya da acidyum boryum; genellikle antiseptik, böcek ilacı ve koku gidericilerde kullanılan beyaz kristal renkli, suda çözünen bir inorganik asit. İlk olarak Wilhelm Homberg tarafından bulunmuş olup, sülfürik asidin yan ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
Hammaddesi olan boraks'ın en geniş kaynakları Türkiye'de bulunmaktadır.
Türkiye'de borik asit, kolemanitten üretilmektedir. Üretimi Etibank yapmaktadır. Üretim prosesi temelde, kolemanitin sülfürik asit ile reaksiyonu sokulmasından ibarettir. Aşağıda gösterildiği gibi, reaksiyon sonucu jips ve borik asit oluşur. Üretim sırasında oluşan jips, çevre kirlilğine sebep olmaktadır.
Ca2B6O11.5H2O + 2H2SO4 + 6H2O › 2CaSO4. 2H2O + 6H3BO3
Üretimde öncelikle, kolemanitin boyutu.

EDTA
Görünümü : Beyaz kristal, toz halinde.
Kimyasal Adı : EDTA
Kimyasal Formülü : [CH2N(CH2CO2H)2]2
Ambalaj Şekli : 25KG ÇUVAL
Kullanım Alanları : Laboratuvar metal iyonlarını tutmak için. Tarım, Deterjan, Kozmetik, Metal ve Tekstil sektöründe de kullanılmaktadır.


Etilen Diamin Tetra Asetik Asit (EDTA)

EDTA bileşiği Etilen diamin tetra asetik asit ‘in kısaltmasidir. EDTA polyamino karboksilik asid bileşiğidir. Genel formülü ise [CH2N(CH2CO2H)2]2 şeklindedir
EDTA nin keşfi
EDTA ilk olarak Ferdinand Munz tarafından tanımlanmıştır. Munz EDTA’ nın keşfini etilendiamin ve klorasetik asit çözeltilerinden elde etmiştir.
EDTA’nın labarotuvar da kullanımı 
EDTA labortuar’da metal iyonlarını tutmak için kullanılır. Biyokimya ve moleküler biyoloji iyon tüketici olarak enzimlere karşı kullanılır.Analitik kimya da compleksmetrik titrasyon, su sertliği maskeleyici ajanlar analizlerinde kullanılır.
Bunun dışında Tarım, Deterjan, Kozmetik, Metal, Tekstil sektörlerin de de EDTA kullanılmaktadır.
Formik Asit
Görünümü : Renksiz, sarımsı hafif karakteristik kokulu bir sıvı
Kimyasal Adı : Formic acid
Kimyasal Formülü : HCOOH
Ambalaj Şekli : 36 kg'lık Bidon ve IBCli
Kullanım Alanları : Su, metanol, etanol, aseton, eter gibi çözücülerde çok iyi çözünür.


Tanımı ve Kullanım Alanları

1.Mahsul muhafaza ajanları, ilaç, böcek öldürücüler, baca gazı, kauçuk endüstrisi, endüstriyel kimyasallar, boyalar, tekstil, plastikler. 
2.Formik Asit Gıda sanayi, ilaç sanayi, deri sanayi, tekstil sanayi, plastik sanayi, çelik sanayi, kâğıt sanayi gibi çok çeşitli sektörlerde dezenfektan bronzlaştırıcı ajan, metal temizleyici, ağartıcı, kumaş maddesi olarak kullanılan çok amaçlı bir maddedir.

Fosforik Asit
Görünümü : Renksiz sıvı
Kimyasal Adı : Phosphoric Acid
Kimyasal Formülü : H3PO4
Ambalaj Şekli : 35 kg'lık Bidon


Kullanım Alanları
Fosforik asit, fosfor, oksijen, hidrojen atomlarından oluşur. Saf hali 42oC erime noktasına sahip olan kristal bir katı halinde olup, daha düşük konsantrasyon formlarında renksiz, şurup kıvamında bir sıvı halini almaktadır.


Endüstride kullanılan türü kalsiyum fosfat kaya parçalarının sülfürik asitle ısıtılmasıyla elde edilir. Hidrojen iyonlarının biri, ikisi veya tüm üçünün diğer pozitif iyonlarla yer değiştirmesiyle ortofosfat tuzlar meydana gelmektedir.

Asitli ortamlarda fungi ve bakteri gibi mikroorganizmalar büyüyemediği için; fosforik asit, koruyucu olarak da kullanılır. Fosforik asit ve tuzları (sodyum, potasyum, kalsiyum) düşük maliyelerine rağmen en düşük pH'a ve en kuvvetli etkiye sahip asitliği düzenleyicilerden biridir.

Kolalı içecek sektöründeki yoğun kullanımı sayesinde, gıda sektöründe en çok kullanılan asitliği düzenleyici ürünlerden bir tanesidir. Fosforik asidin sahip olduğu sert ve keskin tat, kolalı içeceklere özgü aromayı oluşturmaktadır. Kolalı içeceklerdeki asitliği de fosforik asit sağlamaktadır.

Bu asit aynı zamanda hoş ve ferahlatıcı bir tat hissi verir. Diğer asitler de benzer hisleri verir, fakat fosforik asit daha ucuz ve kolay elde edilebilir olduğu için, daha yaygın kullanılma sahiptir.

Glukonik Asit
Görünümü  : Renksiz sıvı.
Kimyasal adı  : D-Gluconic acid, Dextronic acid
Kimyasal Formülü : C6H12O7
Ambalaj Şekli : 250 KG FIÇI


Kullanım Alanları
Glukonik asitleri “yenilenen” ham madde kaynaklarından elde edilen, doğada parçalanabilir ve “güvenli” maddeler olarak kabul edilirler. Glukonik asit, meyvelerde ,bitkilerde ve bal gibi doğal ürünlerde ve şarapta doğal olarak bulunan yumuşak bir organik asittir. 


Glukonik asit ve türevleri pek çok endüstriyel ve tüketici ürünlerinde ve proseslerinde kullanılırlar. Kozmetik ürünler,deterjanlar, beton üretimi,ziraii ürünler,metal ve yüzey kaplamaları,mikro elektronik sektörü bu ürünlerin kullanıldıkları sektörlere örnek olarak sayılabilir.

Glukonik asit , ve Glukonatlar metal iyonlarını kompleks yapıcı ve sekuestran olarak , pek çok endüstriyel uygulamada kullanılırlar. Özellikle, endüstriyel temizleyicilerde, su şartlandırma kimyasallarında, şişe yıkama ürünlerinde, deri , kağıt ve tekstil sanayiinde “kompleks yapıcı” ve özellikle “demir bağlayıcı” olarak çok yaygın olarak kullanılırlar. 

Hidroklorik Asit
Görünümü : Berrak Sıvı Halde
Kimyasal Adı : Muriatic acid, chlorohydric acid
Kimyasal Formülü : HCL
Ambalaj Şekli : 75 Kg Bidonlarda,1200 Kg İbclerde, 20 Tonluk Tanker

Kullanım Alanları
Hidroklorik asit, hidrojen ve klor elementlerinden oluşan, oda sıcaklığı ve normal basınçta gaz halinde bulunan kimyasal bileşiktir. Halk arasında tuz ruhu olarak da bilinir. 9.yüzyılda Arap simyacı Cabir bin Hayyam tarafından keşfedildi ve sonrasında simya alanında kullanıldı. Sanayi Devrimi sırasında, sanayideki önemi keşfedilen asit, önce Leblanc işlemi, sonrasında Solvay işlemi ile sanayi alanında üretilmeye başladı. Hidroklorik asit, tarihte yeni kolaylıkların keşfinde önemli roller üstlendi. Günümüzde PVC'den demir-çeliğe, organik madde üretiminden gıda sektörüne kadar hemen hemen tüm alanlarda hidroklorik asit kullanılmaktadır. 
Hidroklorik asit, sağladığı kolaylıkların yanında, zehirli bir maddedir ve insan dokuları başta olmak üzere çoğu yüzeye büyük tahribat verir. Bu nedenle bu asit ile çalışılırken güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutulmalıdır. Asit, toksik olmasının yanında, gözler ve deri için tahriş edicidir, deride yanıklara neden olmaktadır ve solunum sistemi için tahriş edici özellik taşımaktadır.[4] Hidrojen klorür, normal koşullarda −27.32 °C'de erir, 110 °C'de kaynar. Hidroklorik asidi elde edebilmek için öncelikle hidrojen klorür gazınının elde edilmesi gerekir.

Kullanım 
Hidroklorik asit, çeşitli farklı iş alanlarında kullanımı bulunan bir tür inorganik asittir. Asidin derişimi, kullanıldığı iş sahasına göre değişkenlik göstermektedir. Hidroklorik asit, çeliğin dekapajı, organik bileşiklerin oluşturulması, inorganik maddelerin sanayi dallarında üretimi ve pH dengesinin sağlanması için bir çok sanayi alt dalında kullanılmaktadır

Diğer 
Hidroklorik asit, kimyadaki ana maddelerden biridir. Bu asit, birçok küçük çaplı sanayi dalında kullanılmaktadır. Deri işlemeciliği, ev temizliği, inşaat sanayisi bunların başında gelmektedir. Petrol araştırmalarında, kayaların içine hidroklorik asit enjekte edilerek, petrolün varlığı ve/veya kalitesi hakkında bilgi toplanabilmektedir.

Hidroflorik Asit
Görünümü : Berrak Sıvı Halde
Kimyasal Adı : Fluorohydric acid; fluoric acid; Hydrogen fluoride solution
Kimyasal Formülü : HF
Ambalaj Şekli : 25 Kg Bidonlarda


Kullanım Alanları
Hidroflorik asit, Hidrojen florür bileşiğinin sudaki çözeltisine verilen ad. Özellikle cam işleme sanayinde kullanılır. Camı aşındırıcı etkisi olduğundan dolayı, cam şişelerde saklanamazlar. Berrak sıvı halinde olup, HF olarak tanımlanır.

Kullanımında oldukça dikkat edilmelidir. Solunması ciddi zehirlenmelere yol açarken, cilt ile teması, derin yanıklara sebebiyet verebilir. Hidroflorik asit yüksek oktanlı benzin yapımında da kullanılır. Ayrıca kullanım alanları arasında; alüminyum ve uranyum'un saflaştırılması, çamaşır ürünlerinde pas uzaklaştırılması, yağ endüstrisinde katalizör gibi konular da bulunmaktadır. Silikat bileşiklerini çözme yeteneği nedeniyle, sık sık kaya örneklerini eritmek amacıyla, mineral ve kaya analiz prosesi sırasında kullanılır. Cam şekillendirmelerinde kullanılır.Hidrojen florür endüstride, büyük miktarda kalsiyum florürün sülfürik asitle muamelesiyle elde edilir. Hidroflorik asit yüksek oktanlı benzin yapımında,sentetik kriyolit (Na3AlF6) imalatında kullanılır. Ayrıca camların üzerine şekiller yapmak içinde kullanılmaktadır. Bu iş için,önce cam eşya yüzeyi bir parafin tabakası ile kaplanır. Sonra parafinin üzerine bir çelik kalem ile istenen şekil çizilir. Bu çizgilere hidrojen florür gazı veya çözeltisi ile uygulanır. Camdaki parafin temizlendikten sonra camda yalnız sabit şekiller kalır.

Kromik Asit
Kimyasal Adı : Chromic Acid  
Ambalaj Şekli : 25/50 Kg fıçılarda
Kimyasal Formülü : H2CRO4

 

Tanımı ve Kullanım Alanı 
Hakikî kromik asid H2CrO4 olup, sâdece krom trioksidin (CrO3) suda çözünmesiyle elde edilir.

Kromik asidin anhidridi krom trioksit (CrO3) dir. Bu yüzden kromik asidi denilince akla CrO3 gelir. Burada krom (6+) değerliklidir. Kararlı olmayan bir bileşik olup, kendi kendine reaksiyona girerek di(bi) kromat asidi (H2Cr2O7) hâline dönüşür. Kromik asit anhidridi (CrO3) kırmızı pembe kristal olup spesifik gravitesi 2,67 ile 2,82 g/cm3 arasındadır. 197°C’de erir ve erimeden sonra yavaş yavaş bozunur. Havadan nem çeker. Su ve asetik asid, piridin ve eter gibi organik çözücülerde çok iyi çözünür. Ham CrO3 doymuş sülfat asidi ve doymuş sodyum bikromat karışımından çöktürülerek ayrılır. Bu çökelti kristallendirilerek veya eritilerek saflaştırılır.
 
Kromik asit, kuvvetli bir asit olup, aynı zamanda kuvvetli bir oksidasyon vâsıtasıdır. Bitki ve hayvan hücrelerini oldukça tahrip edicidir. Şâyet indirgeme vasıtasıyla veya organik bileşikle temas ettirilirse ciddî bir patlama meydana gelebilir.
 
Kromik asit, kimyâ sanâyiinde kromik asidin tuzu olan kromatların îmâlinde kullanılır. Kromik asidin çoğu krom kaplamada kullanmak için üretilir. Tıpta yakıcı olarak, oymacılık işlemlerinde, seramik sırı yapmakta, camları renklendirmede, metalleri temizlemede, mürekkep ve boya imâlinde ve kauçuk pigmenti olarak kullanılır.

Laktik Asit
Görünümü    Sıvı
Kimyasal Adı   : 2-Hydroxypropanoic acid
Kimyasal Formülü  : C3H6O3

Kullanım Alanları
Laktik Asit, 1780 yılında Carl Wilhelm Scheele tarafından keşfedilen, formülü CH3CHOH-COOH ve kimyaca adı alfa hidroksipropanoyik asit olan, bir organik hidroksi asittir. 1881'de ticari olarak büyük ölçüde ekşimiş sütten elde edildi; bu yüzden süt asidi de denir. Sütte bulunan laktoz, laktik maya denilen bakteriler tarafından laktik aside dönüştürülür.

Her insanın vücudunda oluşan tabii bir organik bileşiktir, kas, kan ve vücudun değişik organlarında bulunur. Laktat ile aynı anlamda kullanılır, laktat, laktik asidin sodyum (Na) ve potasyum (K) tuzudur.Laktik asidin temel kaynağı, glikojen olarak adlandırılan, karbonhidratın yıkımı sonucu oluşan bir yan üründür. Anaerobik glikoliz sonucu pirüvat üretildiği zaman kas hücresi onu aerobik olarak enerji üretimine katmayı dener. Şayet, kas hücresi üretilen tüm pirüvatı kullanma kapasitesine (aerobik olarak) sahip değilse, pirüvat laktata dönüşür. Laktat, laktik asidin Na, K tuzudur, laktik asit ile aynı anlamda kullanılır

Gıda üretiminde rolü
Laktik asit fermantasyonu neolitik çağdan beri kullanılmıştır. Laktik asitin etkisiyle gıda asitlenir, bu da bozulmaya neden olacak mikroorganizmaların büyümesini engeller, hatta öldürebilir. Bunun örnekleri sütün ekşimesinden elde edilen yoğurt, yayık ayranı, tuzsuzbeyaz peynir, sayılabilir. Alman lahana turşusu (sauerkraut), Korelilerin kimçisi ve diğer bazı başka turşu türleri de bu şekilde hazırlanır.

Hayvancılıkta rolü
Yazın elde edilen yeşil otların kışa kadar dayanması için laktik asit fermantasyonuna tâbi tutulması işlemine silaj denir. Yeşil otlar, silolara doldurularak veya plastikle örtülerek oksijenle teması kesilir. Bu ortamda büyüyen laktik asit bakterileri ortamı asitlendirerek silajın bozulmasına neden olabilecek diğer organizmaların büyümesine engel olurlar.

Nitrik Asit
Kimyasal Adı  : Nitric Acid 
Ambalaj Şekli : 75 Kg Bidonlarda, İBC tank ve Dökme Tanker
Kimyasal Formül : HNO3 
 
Tanımı ve Kullanım Alanı
Nitrik asit, bileşiminde üç oksijen, bir hidrojen ve bir azot bulunan kuvvetli bir asittir. HNO3 formülüyle gösterilir. Konsantrasyonu arttıkça daha tehlikeli olur, gliserin ile reaksiyona sokulduğunda nitro gliserin elde edilir. 
Dinamit, çeşitli patlayıcılar, plastik ve gübre yapımında kullanılır. Aralarında naylon ve poliüretanında olduğu plastiklerin üretiminde, amonyum nitrat üretiminde, metal sanayinde kullanılır. Temizlik sektöründe kireç sökücülerin içine bir miktar konularak kullanılır. Halk arasında "kezzap" olarak bilinir. 
Oksalik Asit
Görünümü : Beyaz kristal toz
Kimyasal Adı : Ethanedioic acid, dihydrate; oxalic acid dihydrate
Kimyasal Formülü : HOOCCOOH.2H2O
Özellikleri : Suda kolaylıkla çözülür.

Oksalik Asit
Bir organik asittir. İsmini ilk defa bulunduğu yoncadan almıştır ki Oxalis türü içindeki yonca bunu açıkça göstermektedir. Zayıf asit olması her organik asit olan doğal bir özellik olup bu asitte de aynıdır. Sadece birbirine bağlı iki karboksil kökünden oluşur. Birçok bitkisel kaynakta içerik olarak bu organik asit bulunur. Bunlar kuzukulağı, domates, ıspanak saymak mümkündür. Asit olması ortamdaki mevcut bir iyonla tuz oluşturmasını beraberinde getirir. Vücuda ya da biyolojik canlı sisteme girmiş okzalik asit bu iyonlarla tuz oluşturur. Kalsiyum oksalat en çok karşıya çıkan tuzu olup vücutta özellikle üriner sistemde böbrekte birikmelere yol açarak böbrek taşı oluşmasında başrolü üstlenebilir.

Kullanım Alanları: 
En bilinen uygulaması ahşap ağartma ajanı olarak kullanımıdır. Ahşapların dışı maruz bırakıldıktan sonra koyu griye dönme eğilimi gösterir ve oksalik asit çözeltileri karanlık (sönük, kirli) ahşabı aydınlatmak ve parlatmak için kullanılır. Ahşap mobilyanın tekrar terbiyesinde, oksalik asit soy(ul)madan sonra aydınlatma için kullanılabilir. 

Diğer Kullanım Alanları;

 •          Nadir (az bulunur)-toprak metalleri işlemede çöktürme ajanı olarak,
 •          İlaç sanayiinde; saflaştırma ajanı olarak, 
 •          Tekstil sanayiinde ağartıcı olarak, ahşap hamuru ağartıcı olarak,
 •          Metal sanayiinde pas uzaklaştırıcı olarak (demir ile çözünebilen şelatlar oluşturabilme gücü sayesinde kan ve pas lekelerinin ortamdan kolaylıkla uzaklaştırılmasını sağlayabilmektedir), 
 •          Ticari pas gidericilerde tüblerden ve lavabolardan pas lekelerini gidermek için kullanılır,
 •          Sürterek parlatma ajanı olarak (mermer cilalama gibi),
 •          Ev bira/kahve yapma ekipmanı temizliği ve sterilizasyonunda,
 •          Fotoğraf için indirgeme ajanı ve mürekkep uzaklaştırıcı olarak kullanılır,
 •          Kaya toplayıcıları, temiz mineral numuneleri,
 •          Gıda, sert su, mürekkep ve pas lekelerini tesisat ve dokulardan uzaklaştırmak için,
 •          Atık su işleme sanayiinde kalsiyum iyonlarını sudan uzaklaştırmada kullanılmaktadır.
Salisilik Asit

Görünümü : Renksiz, kristal yapıya sahiptir.
Kimyasal Adı : 2-Hydroxybenzoic Acid
Kimyasal Formülü : HOC6H4COOH
Ambalaj Şekli : 25 kg. lık torbalarda bulunur.
Özellikleri : Aspirin yapımında kullanılan salisilik asit, 155 derecede erir, sıcak suyun içinde fazla, soğuk suyu içinde az çözünen özelliğe sahiptir.


Salisilik Asit
Kimyasal formülü C6H4 (OH9 CO2H olan, bir beta hidroksi asittir. Bu organik asit renksiz, kristal yapıda olan ve çoğunlukla bitkisel hormon şeklinde kullanılır. Aspirinin etken maddesi olarak kullanılan salisilik asit, sağlık üzerinde çok sayıda faydaya sahiptir. Yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda bulunmaktadır. Salisilik asidin cilt sağlığından, akne sorununa, nasırlara, kolon kanserine kadar pek çok rahatsızlıkta önemli faydaları bulunur. Kozmetik alanında nemlendirici, tonik gibi malzemelerin içeriğinde kullanılır. Cildi yenileme özelliği olduğundan, ölü hücrelerin temizlenmesinde etkilidir.

Salisilik Asit Kullanım Alanları
Aspirin yapımında kullanılan salisilik asit, 155 derecede erir, sıcak suyun içinde fazla, soğuk suyu içinde az çözünen özelliğe sahiptir. Özellikle ilaç sanayinde, kozmetik ürünlerde ve parfümeri alanında kullanılan bir maddedir. Bu asidin metalik tuzları salisilat olarak tanımlanır. Bunlar önemli kimyasallardır. Sodyum salisilat tıp alanında, ağrı kesici, romatizma tedavisi, antiseptik olarak kullanılmakta, sanayi sektöründe boya üretimi ve koruyucu olarak kullanılmaktadır. Keklik üzümü içinde fazla miktarda bulunan metil salisilat, ilaç ve tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır. Fenil salisilat ise, güneş yağı kremlerinin yapımında ve bağırsakta çözünen ilaçların üretiminde kullanılmaktadır.

Sitrik Asit
Görünümü : Beyaz katı kristal haldedir.
Kimyasal Adı : E330, 3-hydroxypentanedioic acid, 3-carboxylic acid, Hydrogen citrate
Kimyasal Formülü : C6H8O7
Ambalaj Şekli : 25 kg. lık torbalarda bulunur.
Özellikleri : Monohidrat ve anhidrat olarak bulunur. Monohidratta bir molekül, anhidratta ise hiç su bulunmamaktadır. Bu nedenle monohidratın % 7 si sudur ve daha ucuzdur.

Kullanım Alanları : 
1.Gıdada ürünün dayanıklılığını artırmak amacıyla kullanılır. pH'ı kontrol eder.
2.Alkolsüz içeceklerde tat verme amacı ile kullanılır.
3.Şekerleme ve ilaç yapımında kullanılır. Şekerleme yapımında şekerin kristalleşmesini engeller. 
4.İçecekler, mayalı gıda ürünleri, bira, şarap, peynir, bisküviler, lokumlar, kekler, dondurulmuş 
balık, dondurma, reçeller, jöle, dondurulmuş patates, şerbetler, hazır çorbalar, salça ve konservelerde yaygın olarak kullanılır.
5.Banyo ve mutfak temizleyicilerinde katkı maddesi olarak kullanılır. 
6.Endüstride çelikten pası gidermek için kullanılır.
Sülfamik Asit
Görünümü  : Renksiz, kokusuz, beyaz kristal 
Kimyasal Adı  : Amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid
Kimyasal Formülü  : H2NSO3H
Özellikleri   : Yavaş bir hidroliz ile suda çözünür. Asidik bir maddedir.
Ambalaj Şekli  : 25 KG Torbalarda

Sülfamik Asit 

Uçucu ve higroskopik değildir. Suda 20 oC’de 21,5 g/100g çözünür. Oda sıcaklığında ulu çözeltileri kararlıdır ancak sıcaklık yükselmesiyle hızlı bir hidroliz meydana gelir. Sülfamik asit çözeltileri diğer mineral asitlerine göre metallere karşı daha az koroziftir.

Sülfamik Asit Kullanım Alanları
1. Sülfamik asit en çok metal ve seramik gibi yüzeyleri temizlemede kullanılan temizlik maddelerinde bulunur.

2. Kireç ve pas sökücü üretimlerinde kullanılır.
3. Ayrıca takma dişleri temizlemekte kullanılan tabletlerde de bulunmaktadır.
4. Boyar madde ve pigment yapımında kullanılır.
5. Kâğıt endüstrisinde klor stabilizatörü olarak kullanılır.
6. Tarım ilaçlarında kullanılır.
7. En bilinen uygulamalarından biri de tatlandırıcı bileşikleri sentezlemede kullanılmalarıdır.
Sülfürik Asit
Görünümü : Renksiz yoğunluğu yüksek sıvı
Kimyasal Adı : Sulphuric Acid
Kimyasal Formülü : H2SO4Özellikleri : Suda her Konsantrasyonda çözünebilir.
Ambalaj Şekli : Bidon, IBC, Tanker
 
Kullanım Alanları
Sülfürik asit, H2SO4, güçlü bir mineral asididir. Çok önemli bir kimyasal madde olan sülfürik asit sanayide değme yöntemi ya da kurşun odalar yöntemi ile üretilir. Sülfürik asit çeşitli derişimleri halinde gübre, pigment, boyar madde, patlayıcı madde, ilaçlama, inorganik tuz ve petrol arıtım ve metalurji işlemlerinde kullanılır. Ayrıca çeşitli pillerin yapımında da sülfürik asitten yararlanılır. Halk arasında "akü asidi" diye bilinir. Elektriği iletir. Suda çözündüğünde çok yüksek ısı çıkar. Piyasada satılan sülfürik asitler çoğunlukla yüzde 78,93 ya da 98'liktir.
 
Kullanım alanları
Konsantre sülfürik asit, kütlece %96-98 oranında H2SO4 içerir. Özelliklerinden biri de, suya yakın bir madde olmasıdır. Konsantre sülfürik asit, birçok organik maddeden suyu çeker ve ısıveren (ekzotermik) bir tepkime oluşturur. Bu özelliğinden dolayı, temas edildiğinde cilde büyük zararlar verebilir. Yine aynı sebepten dolayı, sülfürik asiti seyreltme işlemi çok dikkatli yapılmalıdır. 1 mol sülfürik asit bol miktarda suya eklendiğinde, yaklaşık 880 kJ ısı açığa çıkar. Konsantre sülfürik asitin içine su eklemek çok tehlikelidir. Çünkü su, yüksek ekzotermik tepkimeden dolayı asitin üstünde kabarcıklar oluşturarak, çok ani bir şekilde kaynar. H2SO4 kimya endüstrisinde en çok üretilen ve kullanılan maddelerden biridir. Tarım endüstrisinde büyük miktarlarda asit, kalsiyum fosfat Ca3(PO4)2 gibi çözünmeyen fosfat kayalarından, çözünebilir kalsiyum dihidrojen fosfat elde etmek için kullanılır. Sülfürik asit üretiminde kullanılan endüstriyel metodun adı “değme işlemi”dir. İlk adımda, sülfür ve sülfitlerin yanmasıyla sülfür dioksit oluşturulur.
Sülfür dioksit daha fazla oksijenle tepkimeye girerek sülfür trioksit oluşturur, ama bu tepkime daha yavaş gerçekleşir. Kontak işleminde sülfür dioksit ve oksijen karışımı, platin metali veya vanadyum oksit katalizörleri yüzeyine temas ederek geçer.
Sülfürik asitin direkt çözünümü, sülfürik asit nemi oluşturur. Oluşan bu nem, suyla karıştırıldığında konsantre sülfürik asit elde edilir. Dikkat edilirse değme işlemindeki tepkimelerin ekzotermik olduğu görülür. Sülfürik asit üreten fabrikalar, açığa çıkan bu ısıdan da yararlanırlar.
Stearik Asit
 Görünümü  :   Kremsi beyaz toz 
 Kimyasal Adı  :  Octadecanoic acid 
 Kimyasal Formülü  :  CH3(CH2)16COOH , (C18H36O2) 
 Ambalaj Şekli  :  25 kg.lık torbalarda
 Özellikleri    :  Uzun zincirli alkol esterleri mum olarak bilinmektedir. 
Suyun yerine katı ve sıvı yağları çeker. 

Stearik Asit 
Stearik asit, CH₃(CH₂)₁₆COOH formülüyle gösterilen doymuş bir yağ asididir. Çoğu hayvan ve bitkiden elde edilen katı-sıvı yağlarda, ekseriya gliserid stearin şeklinde bulunur.  

Kullanım Alanları                                 

1. İlaç ve kozmetik sanayinde emülgatör olarak kullanılır.

2. Tekstilde yardımcı madde olarak kullanılır.

3. Kauçukta hızlandırıcı ve yumuşatıcı aktivatör olarak kullanılır.

4. Mum yapımında, pastel boya yapımında kullanılır.

5. Sabunu sertleştirmek amacı ile kullanılır.

6. Havai fişek yapımında alüminyum ve demir gibi metal tozlarının üzerini kaplamak amacı ile kullanılır. Böylece oksidasyonu engelleyerek malzemenin bekleme periyodunu uzatır.

7. Şekerlemelerde glikoz ile beraber kullanılarak sertleşmeyi sağlar.

Metakrilik Asit
Metakrilik Asit - Formülü CH2=C(CH3)COOH, k.n. 161-162 °C olan, polimer hazırlamakta kullanılan su, alkol, eter ve çeşitli organik çözücülerde çözünen renksiz bir sıvıdır.  
Oleik Asit
Görünümü : Beyaz renksiz açık sarı sıvı
Kimyasal Adı : Oktadekanoik Asit
Kimyasal Formülü : C18H34O2
Özellikleri : Suda kolaylıkla çözülür.

Oleik Asit
Oleik asit doğada bir çok bitki yağında (Fındık yağı, ayçiçeği yağı, zeytin yağı gibi…) ve hayvansal yağlarda (% 30’a kadar) gliserin esteri şeklinde bulunan doymamış bir yağ asididir.

Zeytin yağının bileşiminde % 71- 91 oranında oleik asit bulunur. Etanol, eter ve organik solventlerin çoğunda çözünür. Tekli doymamış yağ asidi olan oleik asidin yapılan araştırmalar da yüksek tansiyon riskini azalttığı, kötü kolestrolü düşürerek kolestrolü engellediği, kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu etkiye sahip olduğu, diyabetli hastaların insülin ihtiyacını azalttığı ve en önemlisi de günümüzün korkunç hastalıklarından kansere karşı koruyucu etki yaptığı ortaya çıkmıştır. 

Kullanım Alanları 
Oleik asit eser miktarda HNO2 ile muamelesiyle katı elaidik asit üretiminde kullanılabilir. Oleik asit, sabun üretiminde hammadde olarak kullanılır. Ayrıca tekstil ve deri yardımcılarında, deterjan üretiminde, mürekkep üretiminde, amin, yağlayıcı ajan olarak, seramik ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır.

Para Toluen Sülfonik Asit

Paratoluen Sülfonik Asit

Kullanım Alanları;

  1. Aşağıdaki süreçlerde katalizör olarak kullanılır:
   • Çapraz bağlama reaksiyonları
   • Etil Asetat, Butil Asetat
   • Plastifiyan imalatı DOP, DBP, DEP
   • Simetrik olmayan benziller
   • Yüksek oranda sübstitüe edilmiş piperidinler
   • Alkinlerin trimerleşmesiyle 1,3,5-Trisübstitüe benzenler
   • Triazolokinazolinon ve benzimidazokinazolinon türevleri
   • Selenatlanmış keten ditioasetaller
   • Kaplama endüstrisi
   • Elektronik polimerler
  2. Orta derecede Termoset reçine sistemlerinde, verniklerde, akrilik reçinelerde, döküm reçinelerinde dökme miktarlarda bir kür malzemesi olarak.
   • Güzel kimyasal üretim
   • Boya / pigment
   • Metal işleme
   • Farmasötik ara ürünler (tetra sikline ilaçlar, antiviral)
  3. Akrilonitril üretimi için nötrleştirici bir madde olarak.
  4. Boya, kağıt kimyasalları, API, deterjan, kozmetik ürünlerinde kullanılır.
  5. Anyonik yüzey aktif maddeler (berrak sıvı deterjan, lüks şampuan).
  6. Boya ve kaplama için performans katkıları.
  7. Esterleşme / yoğunlaşma / asetilasyon / polimerizasyon / alkilasyon / hidroliz / dehidrasyon.
  8. Gıda ambalajı yapıştırıcılarında da kullanılabilir.
Tartarik Asit
Görünümü : Kristal Yapılı
Ambalaj Şekli : 25 KG


Tartarik Asit
 (E 334); bitkilerde yaygın olarak bulunan, kristal yapılı, renksiz organik asit. Başta gıda sanayi olmak üzere çeşitli sanayi dallarında kullanılan bu asit, şarabın mayalanması esnasında potasyumun yan ürünü olarak elde edilir. 

Kullanım Alanları

 • Gıdalara ekşimsi bir tat vermek amacıyla kullanılır.
 • E334 olan tartarik asit iyi bir antioksidandır.
 • Tartarik asidin en yaygın kullanıldığı alan gazoz yapımıdır. Adeta gazoza tat vermek için kullanılan tartarik asit gazozun olmazsa olmaz bileşenidir.
 • Yünlerin boyanması için tercih edilir.
 • Metallerin parlatılması, cilalanması ve temizlenmesi için kullanılabilir.
 • Fırın ürünlerinde karbondioksiti serbest bırakmak amacıyla kullanılır.
 • Jelatinli tatlıların olmazsa olmazı tartarik asit, genelde beze, lokum ve krem şanti gibi ürünlerde kıvam arttırıcı olarak tercih edilir.
 • Tartarik asidin üzümden elde edilmiş hali genelde pastacılıkta çok tercih edilir. Pastaların kabartılması için tartarik asit kabartma tozu yerine tercih edilebilir.
 • Meyvelerde sık bulunan, mayhoş ve kuvvetli bir tada sahip olan tartarik asit şarap yapımında, şarabın mayalanması için tercih edilir.
 • Marmelat ve reçellerin yapımında kullanılır.