Top
Diğer Kimyasallar
Amonyum Nitrat

Amonyum Nitrat

Amonyum nitrat denilince akla ilk önce gelen elbette tarım alanıdır. Çiftçilerin işlemiş oldukları topraklarını çok daha verimli hale getirmek için kullanmakta oldukları bir çeşit kimyasal gübredir. Ayrıca amonyum nitrat çok güçlü bir patlayıcı olması özelliği sebebiyle bazı kötü odakların özellikle bomba yapımında da kullanılan bir kimyasaldır.
Kalsiyum Nitrat
Görünümü    : Renksiz 
Kimyasal Adı   :  Nitric acid, calcium (II) salt; calcium II nitrate, tetrahydrate (1:2:4); Calcium Nitrate, 4-Hydrate; Calcium Dinitrate
Kimyasal Formülü  :  Ca(NO3)2 4H2O
Ambalaj Şekli   :  Dökme, bidon, varil

Tanımı ve Kullanım Alanı 

Tarım bitkilerinde kalsiyum noksanlığının giderilmesi ve tedavisi amacıyla sulama sistemlerinde (özellikle damla sulama) ile direk toprak uygulaması şeklinde veya yapraktan uygulanabilir. Kalsiyum nitrat her çeşit sebze ve meyve de yapraktan ya da topraktan direkt uygulanabilir. %100 suda eridiği ve hiç kalıntı bırakmadığı için damla sulama borularında tıkanıklık yapmaz. 100 lt suya 1kg veya 2kg arası hasattan önce 1er hafta ara ile 3-5 defa uygulanır.

Anyonik PoliElektrolit

 

Görünümü : Katı Granül,Beyaz 
Kimyasal Adı : Anionic Polyelectrolyte
Kimyasal Formülü : (NH4)2S2O8
Ambalaj Şekli : 25 Kg Polietilen Torbarlarda


Tanımı ve Kullanım Alanı    
Atıksu arıtma sistemlerinde koagülant (pıhtılaştırma) işleminden sonraki aşamada yumaklaştırma işlemini anyonik polielektrolit gerçekleştirmektedir. 
Kimyasal atıksu arıtma tesislerinde atığın cinsine bağlı olarak su ile çözelti yapılarak anyonik polielektrolit tatbik edilmektedir. Biyolojik arıtma proseslerinden kaynaklanan çamurun susuzlaştırılmasında kullanılan polimer çeşidir. İçme suyu ve Atıksu arıtmada, Kağit Endüstirisi, Petrol Endüstirisi, Madencilik, Tarım, Tekstil, Kozmetik sanayisinde kullanılmaktadır.
Katyonik PoliElektrolit
Katyonik Polielektrolit

Atık su arıtma sistemlerinde floklaşmayı sağlamak amacıyla kullanılan polielektrolitler, anyonik ve katyonik polielektrot'lar olarak iki ana gruba ayrılmaktadırlar. Nanyonik polielektrolitler olmasına rağmen pek kullanılmamaktadır. Genelde anyonik polielektrolitler kimyasal arıtma tesislerinde atık suda bulunan partüküllerin birleştirilerek çöktürülmesini sağlamaktadır.


Katyonik polielektrolitler ise biyolojik ağırlıklı su arıtma tesislerinde oluşturulacak flokların yüzdürülmesi veya tüm arıtma tesislerinden çıkan atık çamurların susuzlaştırılması sırasında verimi arttırmak için kullanılır. Temel olarak bu prensiplerde kullanılan polielektrolitlerin muhtelif çeşitleri vardır. Atık su sistemleri için gerekli jar testlerinin uzmanlarca yapılarak sisteme uygun polielektrolit'in seçilerek sistemde en uygun kullanımın yapılması mutlaka şarttır.Bunun neticesinde arıtma sisteminin sağlıklı ve verimli çalışması sağlanabilir.

Katyonik polielektrolit, anyonik formundan farklı olarak genellikle biyolojik arıtma tesislerinin fazla aktif çamurlarında kullanılır. Çökeltme havuzundan alınan fazla aktif çamurun filtre pres veya belt-preslere pompalanması sırasında çamur hattına katyonik polielektrolit ilave edilerek çamurun susuzlaştırılması sağlanır.
Potasyum Nitrat
Görünümü : Beyaz kristal haldedir.
Kimyasal Adı : Potassium salt
Ambalaj Şekli : 25 kg. lık torbalarda bulunur.
Kimyasal Formülü : KNO3

Kullanım Alanı 
Potasyum nitrat, suda tamamen çözünen bir potasyum bileşiğidir. Güherçile olarak da bilinen bileşik doğal halde kayaçlarda ve mağaralarda oluşan beyaz renkli kabuksu yapıda bulunur. Yapay üretimi Potasyum hidroksitin nitrik asit ile veya amonyum nitrat'la ya da potasyum klorürün sodyum nitrat'la tepkimeye girmesi sonucu gerçekleşir.
Potasyum nitrat, bitkiler için çok önemli iki besin maddesini taşıyan, verim ve kalite arttırıcı bir yapay gübrenin ana maddesi olarak da yaygın olarak kullanılır. Bitkilerin pek çok türü, atmosferdeki serbest azotu kullanamaz, azot tuzları olarak almak zorundadırlar. Oysa azot, organik bileşiklerin çok önemli bir bileşenidir. Potasyum nitrat, bitkilerin kullanabileceği bir azot ve potasyum kaynağı olarak önem taşır. Potasyum bitkinin meyve kalitesini ve raf ömrünü uzatır. Bu bileşik aynı zamanda, elektrokimyasal yöntemlerde kullanılan tuz köprülerinin yapısında da bulunur.
En saf KNO3 elde edilişi ise her zaman asit baz tepkimesi ile elde edilenidir. HNO3 + KOH → KNO3. Saflaştırılarak daha iyi kristaller elde edilebilmesi için 80 °C suda çözülerek yeniden kristallendirilir ve süzülerek süzgeç kâğıdı yardımı ile toplanılır.
Potasyum nitratın sanayide diğer yaygın kullanımı oksitleyici etkisinden dolayı kara barut ve havai fişek yapımıdır. Kara barut, gerekli miktarda KNO, kükürt ve odun kömürü karışımıyla elde edilebilir.

Gliserin
Görünümü  : Renksiz, kokusuz hafif tatlı yoğun bir sıvıdır.
Kimyasal adı  : E422, 1,2,3-propanetriol, gliserol
Kimyasal Formülü : C3H8O3
Özellikler : Polar organik bir trihidroksi alkoldür. Su ve alkol ile karışır; asetonda çözünür. Nemlendirme özelliği sayesinde özellikle kişisel bakım ürünlerinde ve aynı zamanda birçok farklı sektörde kullanımı oldukça yaygındır. Hacminin 4 katı kadar su absorbe edebilir. Doğal ve petrokimyasal yollardan elde edilebilen gliserin, hayvansal ve bitkisel yağlarda bulunur. 
Ambalaj Şekli : 250 kg. lık fıçılarda


Kullanım Alanları

1.Gıda ve içeceklerde nem tutucu, çözücü ve tatlandırıcı olarak kullanılır ve gıdaların korunmasına yardımcı olur.
2.Dondurmada yapıyı düzeltir.
3.Düşük yağlı gıdalarda dolgunlaştırıcı, likörlerde kalınlaştırıcı olarak kullanılır.
4.Şeker yerine kullanılmaktadır. Tatlılık oranı sukrozun %60'ına denk gelmektedir, kalorisi sofra şekerininkine denktir, ancak kandaki şeker seviyesini yükseltmez.
5.Öksürük şuruplarında kullanılır.
6.Şeker hastalığında dıştan deriye uygulanan merhemlerde bulunur.
7.Kabızlıkta fitil olarak kullanılır.
8.Kişisel bakım ürünlerinde çözücü ve yağlayıcı olarak kullanılır. Çoğu diş macunu, ağız gargaraları, cilt bakım ürünleri, traş kremleri, saç bakım ürünleri gliserin içerir.
9.Sabunculukta ikinci madde olarak kullanılır.
10.Mum yapımında kullanılır.
11.Nargile tütünlerinde nem tutucu olarak kullanılır. 
12.Gliserin, glukojenik etkisi nedeniyle sığırların ketozisinde etkin bir sağıtım aracıdır. Ketoziste ilk gün, iki kez 225 gr, sonra günde bir kez 115 gr dozda ve oral yolla verilir.
13.Hayvanlarda çoğu farmasötik şekiller için uygun bir taşıt olan gliserin rektal yolla lavman veya süppozituvar şeklinde kullanıldığında bağırsak kontraksiyonlarını arttırarak, sürgüt etki oluşturur. Bu amaçla 25-30 gr gliserin 250-500 ml su ile karıştırılarak lavman şeklinde kullanılır.
14.Mürekkep gibi zor lekelerin kurumasını önlemekte ve lekeyi çıkarmakta gliserinden faydalanılır.
15.Dinamit yapımında kullanılır. Trinigliserin ve nitrik asitle birleştirilerek dinamit yapılabilir. Sadece nitrik asit ile birleştirildiğinde ise çok güçlü olan Nitro gliserin yapımında kullanılır.
16.Donmayı geciktirici özelliğe sahiptir.

Hint Yağı

Castor Oil

Kullanım Alanları

Hint yağı bitkisi (Ricinus communis), anavatanı Hindistan olan, sütleğengiller familyasından bir bitki türü. Akdeniz iklimin görüldüğü yerlerde doğal olarak yetişir veya kültürü yapılır. Tohumlarında bulunan Ricin maddesi zehirlidir.
Tohumlarından elde edilen yağ, renksiz-soluk satı renkli, hafif kokulu bir yağdır. Alkolde kolaylıkla çözünür. Yağın hazmı zor olduğu için yemeklik yağ olarak kullanılmaz. Tıpta kullanımı yaygındır. Yağın bileşimini özellikle Ricinoleik asit oluşturur. Yağın incebağırsaklar üzerinde müshil etkisi vardır. 15-30 gramlık miktarı kuvvetli müshil etkisi yapar. Zor ısındığından motor yağı olarak da kullanılır. Sanayide sabun ve boya yapımında, dericilikte, mürekkep yapımında, issiz yanması ve beyaz alev vermesi nedeniyle kandillerde de bol miktarda kullanılmıştır. Bebekler için pişik önleyici kremlerde de katkı maddesi olarak bulunur.

Klor Parafin

Tanımı ve Kullanım Alanı 
Klor Parafin plastikleştirilmiş PVC işlemlerinde ikincil plastikleştirici olarak kullanılır. PVC compound üretimi, PVC Kablo, boya, kauçuk, metal işleme endüstrilerinde kullanılır. Klor Parafin ekonomik bir plastifiyan olduğundan, pahalı olan birincil plastifiyan kullanımından tasarruf sağlar.

1. Kauçuk imalinde kullanılır
2. Vinil ve akrilik boyalarda kullanılır
3. PVC formülasyonlarnda yanmayan plastifiyan olarak,
4. Kablo kılıflarında yanmayı geciktirici katkı malzemesi olarak
5. Lubrikantlarda yüksek basınç katkısı olarak kullanılır. 
6. Metal işlemede çalışma sıvısı olarak kullanılır. 

Kükürt

Limon sarısında ametal, yalın Katı cisimdir (flowchart symbol akış çizeneği S Olan Kimyasal Bir elementtir). KÜKÜRT Doğada Yaygın Olarak bulunan Bir elementtir (yer kürenin% 0,06 'sini oluşturur). Özellikle en Önemli Kükürt yataklarının yer Aldığı Sicilya, Louisiana ve Japonya'da Eski volkanların yakınında, alçı taşı ya da kireç taşı katmanları arasinda Doğal Halde bulunur. Çoğunlukla metallerle Birleşmiş Olarak görülür, demir, bakır, Kurşun, ve cinko sülfürler, met Metallerin en Önemli cevherleridir Kalsiyum sülfatı ya da baska deyişle alçıtaşını saymak gerekir.

Doğada Çeşitli Bileşikler Halinde bulunan KÜKÜRT Dahilen Hafif laksatif Olarak KULLANILIR. Distan sürüldüğü zaman (losyonlar, merhemler) asalakları öldürücü seboreyi giderici ve keratin eritici nitelikler Gösterir. Pek ÇOK maddelerin moleküllerinde Bir ya da bircok KÜKÜRT Atomu bulunur. Kükürdün varlığı met maddelere sülfamitler örneğinde oldugu Gibi bakteri öldürücü Özellikler kazandırır.

KÜKÜRT gidermek Bir maddeyi bileşiminde bulunan KÜKÜRTTEN ya da Bir sülfürden arındırmak (dökme demirde bulunan Kükürt kireç ferromanganez ya da sodyum karbonat katılarak giderilir). Kükürt sütü Bir asidin hiposültid Üzerine etkimesi Sonunda olusan kolodal Kükürt asıltısıdır. Çubuk Kükürt, silindir biçiminde dökülmüş kükürttür.

Hidrojenle Kükürt giderme Bir benzinin Bir mazotun kükürdünü Bir katalizör Eşliğinde gidermek for hidrojen Kullanan Arıtma yöntemidir. Kükürt taşı Asiri şaraplarda duyulan Hosa gitmeyen taddır kükürtlenmiş derecede.

Kükürt, antikçağda bilinen Dokuz yalın cisimden biriydi. Kükürdün Kimyasal Bir elemanı oldugu 1777'de Lavoisier'dan Ortaya attı. 1810'a Doğru Gay Lussac Ile Thenard Tarafından Gerçekleştirilme Deneysel Olarak Doğrulandı. Kükürt tatsız, Kokusuz Bir katıdır, isi ve elektriği Iyi iletmez. Sıcak suya Bir parça Kükürt atıldığında Hafif çatırtılar Çıkar ısıtıldığında 113 ° dereceye Doğru eriyerek public sarı Bir liquid vegbigb, met liquid Daha yüksek sıcaklıkta ağdalı Bir kıvama erişerek esmerleşir. 220 ° dereceye Doğru kararır ve akışkanlığını yitirir. Ve daha sonra akışkanlığını Yeniden kazanmasına Karsin rengini Korur 446,6 ° kaynar buharının yoğunluğu sıcaklığa gore degısır derecede. Kükürt molekülündeki atom sayısının değiştiğini de Gösterir. Suda çözünmemesine karsin benzende hafifçe çözünür AMA en Önemli çözücüsü karbon sülfürdür.

Ve Kükürt Kimyasal Olarak oksijenle bircok benzerlik Gösterir bileşmelerde oksijenin Yerine GEÇER. Ama daha az elektronegatifdir, Metaller, oksijenle oldugu Gibi Kükürt buharında yanarak sülfürleri meydana getirir. Nitekim demir talaşı ve kükürt çiçeği hafifçe ısıtıldığında akkor hale gelerek yapay demir sülfürüne dönüşür. Kükürt oksijen ve halojenlere karsı elektropozitiftir.

Kükürdün bircok kullanım Alanı vardir. Ham kükürdün Büyük Bölümü, Kükürt Dioksit Gazi sülfürik asit, karbon sülfür, tiyosülfat vb. kullanılır üretiminde. Arı Kükürt, kara barut ve havai fişeklerin bileşimine girer. Kükürtten ayrıca kibrit Yapımında, kauçuğun kükürtlenmesinde, ebonit üretiminde yararlanılır. Ayşe aralarda bağlarda külleme hastalığına Görülen karsı Yapılan kükürtleme Ile deri hastalıklarının tedavisinde kullanilan pomat ve şampuanların hazırlanmasında kükürtten yararlanıldığını özellikle belirtmek gerekir. Kükürt Dioksit, amfizemin ve süreğen bronşitlerin oluşumunda Önemli rol Oynar, Çocuklarda Solunum hastalıklarının sayısını artırır. Bitkilerde oldukca kısa Süreli temaslarda yaprak nekrozlarına hacimdeki Olur. Daha düşük yoğunlukta, ama daha Uzun Süreli temaslarda metabolizma etkinliğinde Azalma Yapar.

Kükürt, hem dahilen hem de haricen kullanilan Bir halk ilacıdır. Uyuz ve egzamada mangal külüyle Karıştırılan Kükürt, zeytin yağıyla pomat yapılarak hasta Yetersiz bölgeye sürülür. Alerjiye karsı toz Kükürt, leblebi unu ya da balla karıştırılarak hastaya yedirilir. Yanıklarda Bir mührü Kükürt kireçle karıştırılıp pomat haline getirilerek deriye sürülür. Kulak hastalıklarını sağaltmak for, çocuk düşürmek Içinde kullanılır. Anadolu'nun bazi yörelerinde hayvan uyuzunda ve Hayvanların mide Bağırsak parazitlerini düşürmek üzerede dahilen Kükürt kullanılır.

Kükürt ve İnsan Vücudu

Kükürt Minerali 'nin Görevi: Bağ Dokusu, deri, tırnak Üretimi, kan şekeri seviyesinin kontrolu, vucudun zehirlerden Temizlenmesi, safra üretimi.Sağlıklı saç, cilt ve tırnaklar for gereklidir. Oksijen dengesinin muhafazasına git yardımcı Olur, bu da beyin fonksiyonları for ÇOK önemlidir. Sülfür bilinçaltı mesajları, bilinçaltı zamanda B-Grubu vitaminlerinin işlevlerini Yerine getirmesine ve karaciğerde safranin salgılanmasına git yardımcı Olur.

Kükürt Yatakları

Kükürt, Doğada bol bulunan elementtir Bir; taş kürenin% 0,06 'sini oluşturur. Özellikle en Önemli Kükürt yataklarının yer Aldığı Sicilya, Luisiana ve Japonya'da Eski volkanların yakınlarında, alçı taşı, kireç taşı katmanları arasinda Doğal Halde bulunur. Türkiye'de Keçiborlu'da Etibank Tarafından Gerçekleştirilme kapatılan Ocaklar 2.008 yilinda Tekrar açılmıştır.

Kükürt Izotopları

Kükürtün 23 bilinen izotopları vardir. Bunların çoğu yerin epey dördü kararlıdır: 32S (% 95,02), 33S (% 0,75), 34S (% 4,21), ve 36S (% 0,02). 35S Dışında, kükürtün Radyoaktif izotopları oldukca kısa ömürlüdür. 35S atmosferde 40Ar'un kozmik ışınlarla parçalanmasıyla oluşur. Bunun yarılanma Süresi 87 gündür. Bir Sonraki Uzun Ömürlü radyoizotop, 170 Dakikalık Bir yarılanma Süresi ile, Kükürt-38'dir. Yarılanma Süresi 200 nanosaniye Ile en kısa Ömürlü radyoizotop, Kükürt-49'dur.

Rongalit C

Moleküler formül: CH3NaO3S
Molar kütle: 118,10 g / mol 154.14 g / mol, dihidrat
Görünüş: renksiz kristaller
Yoğunluk: 1.75 g/cm3, dihidrat
Erime noktası: 64.5 ° C, dihidrat
Suda çözünürlük: 600 g / L, dihidrat (yaklaşık)
Asitlik (pKa): Çürüme. düşük pH
Yapısı: Moleküler şekil
CAS numarası: 149-44-0, [6035-47-8], dihidrat
PubChem: 8999
ChemSpider: 8649
UNII: X4ZGP7K714
RTECS numarası: PB0380000
Rongalite Sodyum formaldehydesulfoxylate, sodyum oksimetilen sülfoksilat, Sodyum hydroxymethanesulfinate,

R / S deyimi: R: 36/37/38 S :26-36
Ana tehlikeler: toksik olmayan

İzopropil Alkol
Görünümü : Renksiz sıvı
Kimyasal Adı : propan-2-ol
Kimyasal Formülü : C3H8O
Ambalaj Şekli : Varillerde

 

Kullanım Alanları
İzopropil alkol, renksiz, yanıcı sıvı diğer isimler çeşitli biliniyor. Örneğin, laboratuarda o isopropanol, isopro, iso, izopropil veya kısaltma IPA basitçe tarafından ibareli olabilir. Ayrıca bazen 2-propanol, referans muhtemelen denilen bir inorganik bileşik propanol olarak da bilinen bir izomeri olan etmektir. Tabii ki, izoparopil alkol en yaygın basit ispirto olarak bilinir.


İzopropanol olarakta bilinen izopropil alkol; berrak, etanol ve aseton karışımı bir kokuya sahip; yanıcı karakterde bir alkoldür. Su, etanol, aseton, kloroform ve benzen ile her oranda çözelti oluşturmakta, sekonder alkollerin tüm tipik reaksiyonlarına maruz kalabilmekte, güçlü okside edici ajanlarla kuvvetli tepkimeler vermektedir. Birçok uygulamada düşük maliyetli solvent olarak kullanılan izopropil alkol, solvent özellikleri ve evaporasyon hızı bakımından etil alkole benzemektedir. Yanması durumunda ayrışmaya uğrayarak toksit özellikte olan karbon monoksit meydana getirmektedir.

Selüloz nitrat, selüloz asetat bütirat ve selüloz asetat propiyanat için teşkil ettiği yüksek latent solvent gücü, ılımlı evaporasyon hızı ve diğer birçok solventle tamamen çözelti oluşturabilmesi açısından laklarda, mürekkep ve incelticilerde kullanımı yararlı olmaktadır. Herbisitler için monoizoprolamin üretiminde izopropil alkolün kullanımı, kullanım açısından en hızlı büyüyen segment olup, kaplama ve mürekkeplerde solvent olarak kullanımı ise ya aynı kalmakta yada çok az artmaktadır.

Solvent olarak; bitkisel ve hayvansal yağlar, zamk reçineleri, vakslar, renk maddeleri, aromalar, alkoloidler, vitaminler ve aljinatlar gibi doğal ürünlerin ekstraksiyon ve saflaştırılmasında; gıda maddelerinin üretiminde taşıyıcı olarak; organik kimyasalların saflaştırılması, kristalizasyonu ve çöktürülmesinde; fenolik vernikler ve nitroselüloz laklar gibi sentetik polimerlerde uygulama alanı bulmaktadır.

Ayrıca yine solvent olarak; kozmetik, saç tonikleri, parfümler, cilt losyonları, saç boyama durulayacıları, cilt temizleyiciler, deodorant, oje, şampuan, saç spreyleri, oda spreylerinin formulasyonlarına katılmaktadır.

Kaplama ve boya solventi olarak; çimento, astar boya, boya ve mürekkep üretiminde uygulama bulmakta, sıvı sabun ve deterjanda temizleme ve kurutma ajanı olarak görev görmektedir.

İzopropil alkol (IPA); ayrıca aseton ve onun türevleri üretiminin ile izopropil asetat, izopropilamin, diizopropil eter, izopropil xanthate, yağ asidi esterleri, herbisidal esterler ve alüminyum izopropoksit gibi diğer kimyasalların üretilmesinde de kullanılmaktadır.

Diğer kullanım alanları; bira üretiminde soğutucu ajan, polivinil florür üretiminde dehidre edici ajan, polimerizasyon değiştiricisi olarak ve ev tütü ile kişisel bakım ürünlerinde aroma ajanı şeklinde sayılabilmektedir.

İzotridesil Alkol
İzotridesil Alkol
Nemlendirici ve emulgatör olarak, deterjanlarda, kozmetik ürünlerinde, tekstil proseslerinde, ilaç ve plastik sanayinde yaygın olarak kullanılır.
İzobütil Alkol

İzobütil Alkol
Aromatik hidrokarbon solventlerle kombine edilerek; alkid-amino, akrilik amino sistemlerde ve nitroselüloz sistemlerde yardımcı solvent olarak kullanılır.

Magnezyum Nitrat

Magnezyum Nitrat; formülü Mg ( NO3 )2 6H20 dir.  Azotlu ve magnezyumlu gübrelerde kullanılmaktadır.

Magnezyumun Fizyolojik Olarak Rolü:

Magnezyum bitkiler için oldukça önemlidir. Önemli olmasının sebebi magnezyumun bitkilerde klorofilin temel taşlarından olmasıdır. Bitkilerde klorofilin oluşmasını sağlayan çok önemli bir elementtir magnezyum. Magnezyum iyonları protein sentezinde ve bir çok enzimatik tepkimelerde ve vitaminlerin oluşmasında rol alır. 

ÖZELLİKLER :
- Magnezyum bitkilerde klorofilin temel taşıdır. Magnezyum iyonları protein sentezinde, bir çok enzimatik tepkimelerde ve vitaminlerin oluşmasında rol oynar.
- Magnezyum çeşitli enzim sistemlerinde aktivatör görevi görür ve karbon ve protein metabolizmasında görevlidir.
- Nitrat, bitkilerde magnezyum alımını kolaylaştırır.
- Magnezyum nitrat suda çok iyi erir, yapraktan uygulamalar ve bein eriyikleri için çok uygundur.
- Bitkilerde şeker, yağ ve nişasta oluşumuna katkıda bulunur.
- Magnezyum noksanlığında protein sentezi engellenir. Eksiklik daha çok yıkanma tehlikesinin olduğu topraklarda görülür. Ayrıca fazla miktarda potasyumlu gübre verilmesi magnezyum noksanlığına yol açar. 
Titanyum Dioksit (Rutil - Anatas)

Kullanım Alanları


Titanyum dioksit (TiO2), E171 gıda katkı maddesi koduyla bilinen bir gıda renklendiricisidir. Renklendirici olarak kullanılan titanyum dioksit, titanyum beyazı olarak da bilinir. Gıda renklendiricisi olarak kullanımının yanı sıra, boya ve güneş losyonu üretiminde de kullanılır. Yaygın olarak kullanılmaktadır, çünkü gözle görülebilir ışığı etkin biçimde dağıtır, boya ve kaplamalara beyazlık, parlaklık ve opasite özellikleri verir. Ham titanyum dioksit, titanyum tetra klorun saflaştırılması yoluyla elde edilir. Bu işlem sülfat ve klor prosesleri olarak iki türde yapılmaktadır. Ticari titanyum dioksit saf değildir, sentetik bir pigmenttir. Boya üreticilerinin satın alma bütçelerindeki en büyük gider titanyum dioksittir.
Kullanımı ağırlıklı olarak yapı/inşaat (satın almanın %50'si) ve sanayi (satın almanın %30'u) boyalarındadır. Otomotiv ve mobilya boyalarında ise daha az kullanılır. 

Gıda sektöründe özellikle şekerleme, sakız, kabartma tozu, beyaz leblebi gibi beyaz olan birçok üründe titanyum dioksit kullanılmaktadır.
Titanyum dioksit'in en önemli işlevi pigment olmak şartıyla hem boya ve kaplama hem de plastik, kâğıt, mürekkep, fiber, ilaç (hap ve tabletlerde), gıda ve kozmetik ürünlerinde; parlaklık, beyazlık ve donukluk sağlamasıdır. Titanyum dioksit dünyada en geniş çapta kullanılan beyaz pigmenttir. Sadece elmaslar titanyum dioksitten daha fazla kırılma göstergesine sahiptir. Kırılma göstergesi, ışığın eğilebilme kabiliyetinin ölçümüne denir. Bu sayede donukluk ve örtme kabiliyeti sağlanır. Sadece magnezyum oksit, titanyum dioksitten daha beyazdır. Ancak bu maddenin kırılma göstergesi titanyum dioksitten çok daha düşüktür. Bu da istenilen donukluğa ulaşmak için çok daha fazla magnezyum oksit gerektiği anlamına gelir. Bu nedenle pratikte, titanyum dioksit tercih edilir. Bu özelliği yardımıyla titanyum dioksit, yüzey kaplamak için beyaz renk olarak, ürünlerde katmanları ayırmak amacıyla ve diş macununda beyazlatıcı ajan olarak kullanılır. Titanyum dioksit, kozmetikte kalınlaştırıcı, beyazlaştırıcı, yağlayıcı ve güneş ışınlarını kesici bir madde olarak da kullanılan bir mineraldir. Cildi UVA ve UVB radyasyonundan korur ve cildi tahriş etme riski yoktur. Işığın katalizör etkisi yani fotokataliz uygulamasının bilinen en yaygın kullanımı çevre kirliliğinin temizlenmesidir. Böylelikle ışık ve uygun malzeme bir araya getirildiğinde, temizleme işlemi kendiliğinden oluşmaktadır. Gündüzleri çevremizdeki UV yayınımı santimetre kareye ortalama bir miliwat civarındadır. Bina içlerinde kullandığımız ışıkta ise bu oran binde birine düşer. Bu oranda UV ışınımları bile uygun yapıda titanyum dioksit ile bir araya geldiğinde temizleme süreci başlar. Ancak, fotokatalitik etki için kullanılan titanyum dioksit ile boya, kozmetik ve gıda sanayilerinde kullanılanların yapıları farklıdır. Titanyum dioksit’in fotokatalitik etkisi ışıkla bir araya geldiğinde temas ettiği organikleri parçalama şeklinde olmaktadır. Bu durum pozitif anlamda kullanıldığında çevremizdeki havada, suda ve çeşitli yüzeylerin üzerindeki istenmeyen organiklerin ( kir, mikrop, bakteri, koku ve zararlı organik kimyasallar) yok edilmesi anlamını taşımaktadır.

Toz Klor

Toz Klor

Toz kloru kullanmak için çeşitli yollar vardır. Toz kloru bir miktar suda çözdükten sonra direkt havuza atabilirsiniz ya da havuzunuzda otomatik klor ayarlayıcı ekipman varsa o ekipmanın ön gördüğü şekilde ekipmanı kullanabilirsiniz. Klor miktarının iyi ayarlanması gerekmektedir. Uygun ve doğru şekilde kullanıldığı takdirde klorlu su yutulsa bile zarar vermemektedir.

Havuzun dezenfeksiyonunda mutlaka klor kullanmak gereklidir.

Doğru doz tespit edilmeli ve toz klor bu şekilde bilinçli kimselerce kullanılmalıdır çünkü doz aşımında bazı belli başlı yan etkiler görülür. Gözlerde kızarıklık ve deride oluşan küçük şişlikler bunların başlıcalarıdır.

Toz klorun gerektiği gibi kullanımında yan etkisi olmasa da paketlenmiş toz klorun solunması ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Toz klorun az bir miktar solunmasında boğazda kuruluk, burunda kaşıntı oluşabilir.

Ancak toz klorun ciddi miktarda solunmasında ciğerlerde tahriş oluşur. Müdahale edilmezse kusmaya sebep olabilecek ciddi zehirlenmelerle karşılaşılır. Bu yüzden kullanım sırasında ekstra özen gösterilmesi gereklidir.

Bu yüzden toz klor paketlerinin üzerinde de yazdığı gibi çocuklardan uzak ve kuru bir yerde muhafaza etmek çok önemlidir.

Her ne kadar toz klor kendine ait paketinde kolaylıkla saklanabilirmiş gibi görünse de toz klor nem aldığı takdirde içeriğindeki aktif madde bozulacağından kuru yerde saklanmazsa kullanılamaz hale gelecektir.

Toz klor ihtiyaçlarınız için şirketimizle iletişime geçebilirsiniz.

Tablet Klor

Tablet Klor
Tablet Klorlarımız içme ve havuz sularının dezenfekte etmek için kolaylıkla kullanılan kimyasaldır. 

Tablet Klorlarımız dozlama işlemlerinin yapılamadığı yerlerde basit uygulamasından dolayı tercih edilmektedir.
Tablet Klorlarımız, değişik ebatlarda ve değişik ağırlıklarda (5gr, 7gr, 10gr, 200gr vb.) ve değişik ambalajlarda (5kg, 10kg, 45kg vb.) dır.

Tablet klor öncelikli olarak havuz sularının ve içme sularının temizliğinde başta olmak üzere dezenfeksiyon amaçlı değişik alanlarda kullanılır. Özellikle son zamanlarda okullarda, hastanelerde kullanımı artmıştır.

Tablet Klor Nasıl Kullanılır?
Kullanımı sonderece kolaydır. Bir file içine uygun miktarda tablet klor konulmak suretiyle suyun içine bırakılır. Suya bırakılan klor belli bir süre sonra eriyip suya karışacaktır. Belirli periyotlarda kontrol edilerek klorun tamamen eriyip suya karışması durumunda fileye tekrar aynı adette tablet klor konulur. Bu şekilde su klorlanmış olur.
Ticari şekli 5kg -10 kg ,45kg vs. şeklindedir. Havuz sularında kullanılan tablet klor içme sularında kullanılan tablet klorlarla farklılık arz eder. İçme sularında kullanılan tablet klor stabilizatörsüz ve aktif klor oranı %65- %70 arasındadır. Havuz sularında kullanılan tablet klorlar %90 aktifliğe sahip ve stabilizatörlüdür. İçme suları için olan tablet klorlarımız sağlık bakanlığı tarafından onaylıdır.

Sodyum Benzoat
Görünümü : Beyaz Toz
Kimyasal adı : E211, benzoate of soda
Kimyasal Formülü : NaC6H5CO2
Ambalaj Şekli : 25 kg. torbalarda.


Kullanım Alanları :

Sodyum benzoat, gıda sektöründe kullanıldığında antagonist etkisi (bulunduğu ortamdaki diğer maddelerin etkilerini yok etme özelliği)
sayesinde bakterilerden ziyade küf ve mantara karşı çalışmaktadır. Potasyum sorbat ile antagonist etki göstermektedir. Bakterilerin de sodyum
benzoata karşı duyarlılığı oldukça düşüktür. Sodyum benzoat gıda sektörüyle birlikte ilaç ve kozmetik sanayisinde de küf ve mantara karşı 
koruyucu olarak kullanılır.

Gıda sektöründe ayrıca gazlı içecekler ve benzeri meşrubatlarda, turşularda, ketçap ve benzeri soslarda, marmelat ve reçellerde, margarin,
zeytin üretiminde, işlenmiş balık ürünlerinde ve şekerlemelerde yaygın olarak kullanılır. %0.1 - 0.2 aralığında kullanılmaktadır.

İçecek endüstrisinde %10-20 lik sulu çözeltilerinden faydalanılmaktadır.

Benzoik asitten elde edilen bir diğer tuz potasyum benzoat da sodyum benzoat gibi bir koruyucu katkı maddesidir. Potasyum benzoatın, 
sodyum benzoattan farkı, çözünürlük düşüklüğü ve aynı antimikrobiyel etkinin alınması için iki katı konsantrasyonda kullanımının gerekliliğidir.

Sodyum benzoatın koruyucu katkı maddeleri içindeki avantajı maliyet düşüklüğü ve lezzete herhangi bir etkisinin bulunmamasıdır. Dezavantaj 
olarak da dar bir pH aralığı içerisinde çalışması gösterilebilir ve bu özelliği yüzünden bazı gıdalarda ve özellikle meyve sularında istenmeyen
lezzet oluşumu gözlenir. Fakat bu dezavantajı engellemek için potasyum benzoat ile düşük seviyede karışım uygulanır.

Sıvı Klor
Kullanım alanı çok yaygın olan ve çok iyi bir DEZENFEKTAN olan SODYUM HİPOKLORİT sıvı halde temiz yeşilimsi sarı, sulu çözeltisinde kuvvetli KLOR kokulu bir kimyasaldır. Genellikle AKTİF KLOR oranı %15 - %16 lik sulu çözelti şeklinde ticareti (depolama, sevkiyat) yapılmaktadır. Sulu çözeltisine SIVI KLOR, ÇAMAŞIR SUYUHİPO, Ağartıcı, JAVEL SUYU temizlik maddesi denir. Sulu çözeltisi su kıvamındadır ve yeşilimsi sarı renktedir. Kullanım esnasında dikkatli olunması ve uygun ekipmanların kullanılması gerekmektedir. Formülü NaClO dur. SODYUM HİPOKLORİT genellikle sularda DEZENFEKTAN amaçlı ve değişik sektörlerde ağartıcı madde olarak kullanılmaktadır. ÇAMAŞIR SUYU yapımında, (su şartlandırma) su ve atık su arıtımında, tekstilde (ağartma işlemlerinde), suların klorlanmasında, dezenfektan olarak kağıt endüstrisinde kullanılır. Sodyum Hipokloritin teknik (spesifik ) özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kullanıldığı Yerler

SODYUM HİPOKLORİT genellikle sularda DEZENFEKTAN amaçlı ve değişik sektörlerde ağartıcı madde olarak kullanılmaktadır. ÇAMAŞIR SUYU yapımında, su ve atık su arıtımında, tekstilde (ağartma işlemlerinde), suların klorlanmasında, DEZENFEKTAN olarak kağıt endüstrisinde kullanılır.En yaygın olarak kullanılan su şartlandırma kimyasallarındandır.

Sodyum Nitrat
Görünümü : Beyaz toz/kristal halindedir.
Kimyasal Adı : Şili güherçilesi
Kimyasal Formülü : NaNO3
Ambalaj Şekli : 25 kg. lık torbalarda
Özellikleri : E251 (gıda kodu)

Kullanım Alanları :
 

1.Sodyum nitratin anti mikrobiyal özellikleri gıda koruyucu katkı maddesi olarak kullanımını sağlar.
2.Potasyum nitrat gibi sodyum nitrat da gıdada özellikle et, et ürünleri ve balıklarda karakteristik lezzet, renk özelliklerini vermek ve
mikrobiyal stabilitelerini sağlamak amacıyla kullanılan bir kürleme ajanıdır.
3.Tarım sektöründe en çok gübre olarak ya da gübre yapımına ek olarak kullanılır.
4.Havai fişek, barut ve diğer patlayıcıların yapımında kullanılmaktadır.
5.Faz değiştirici materyal olarak kullanılabilir. Endüstride ısı transferi uygulamalarında sodyum nitrattan faydalanabilir.
6.Metal sektöründe, çeliği temizlemede, alüminyumu dekapajlamada, fosfatlamada hızlandırıcı olarak kullanılır (metal işleme endüstrisinde
ısı transfer tuzlarının bileşeni olarak; çelik için mavileşme banyolarının hazırlığında)
7.Yapı sektöründe, çimento katkısı olarak kullanılır.
8.Cam sanayinde, üretilen camin kalitesini arttırmada ve cam işleme endüstrisinde emayeleme (mineleme) sırasında temizleme ve renk giderme
için;
9.Kimyasal laboratuarlarda nitrik asit ve diğer nitratlar ile nitritlerin hazırlanmasında da kullanılır. Sodyum nitrat sülfürik asit ile birleştiğinde
nitrik asit üretir. 
10.Beton katkısında genellikle priz hızlandırıcılarda kullanılan bir hammaddedir. Hava ile temas neticesinde bile çok çabuk bir şekilde nem
tutucu olup katılaşmaya meyillidir.