Top
Amidler ve Aminler
DiEtanolamin - DEA
Görünümü :  Renksiz sıvı 
Kimyasal Adı  : Diethanolamine
Kimyasal Formülü  : C4H11NO2
Ambalaj Şekli  :  200-210 kğ varillerde 
 
 
Tanımı ve Kullanım Alanları   

•  Nötralizasyon işlemlerinde ve aktivatör olarak; 
•  Anyonik ve non-iyonik yüzey aktiflerin üretiminde; 
•  Fotografik kimyasalların üretiminde; 
•  Gaz temizleyici absorbsiyon yardımcısı olarak; 
•  Deterjanlarda, araba yıkama şampuanlarında, genel yağ gidericilerde, wax uzaklaştırıcılarda nötralize ajan ve korozyon önleyici olarak kullanılır.
Disiyandiamid
Görünümü   :  Beyaz toz 
Kimyasal Adı :  2-Cyanoguanidine
Kimyasal Formülü 

: C2H4N4
Ambalaj Şekli  : 25 kg. lık torbalarda


Disiyandiamid
Kimyasal formülü C2H4N4 olan beyaz kristal toz yapısında olup soğuk suya göre sıcak suda çözünümü daha iyidir. Sıvı amonyak içinde de çözünebilirken eter,benzen ve kloroform içinde çözünmez. Düşük toksisiteye sahiptir. 
 
Üretim ve Reaksiyonlar
Guanamin benzen üretiminde farklı reaksiyonlar ile elde edilebilmektedir. DCD asitler ile reaksiyonuyla  guanidin tuzları uygun ortam ve katalizörlerle üretebilir.  Disiyandiamit ve disiyandiamit reçine formaldehit reaksiyonuyla boya sabitleme maddesi üretimi gerçekleştirilmektedir.


Kullanım Alanları

Deri

Deri sektöründe selektif doldurucu boşluklu kısımlarını doldurur.

Tarım
Gübre yapımında, yanmazlık aprelerinde kullanılmaktadır.

Tıp 
Tıpta guanidin nitrat, sülfonamid, vb yapımında kullanılmaktadır.

Demir-Çelik
Bu sektörde çelik yüzey sertleştirici olarak kullanılmaktadır.
Dimetil Formamid

Dimetil Formamid
Apolar aprotik bir solventtir. Su ve pekçok organik solventlerle karışabilir. Hafif amonyak kokulu olup az uçucudur. Buharı yanıcıdır.

Kullanım Alanları
Suni madde sanayinde çok kullanılır. Vinil reçineler ve asetilen için çözücü, organik sentetiklerde taşıyıcı gaz olarak kullanılır.    

Dimetilamin
Dimetilamin

KULLANIM ALANLARI

  • Kauçuk sektörü

  • Deri sektörü

  • Petrokimya sektörü

  • SBR ve aseton formaldehit reçinelerinin üretimi, parafin ve olefin nitrobileşikler için katalizör

  • Kimyasal sentezlerde

  • Ziraat sektörü

  • Boya endüstrisi

MonoEtanolamin
Kimyasal Adı : Colamine, Glycinol, Olamine; Ethanolamine; 2-Aminoethanol; 2-Hydroxyethylamine
Ambalaj Şekli : 210 KG Varillerde
Kimyasal Formülü : HOCH2CH2NH2 or C2-H7-N-O

Tanımı ve Kullanım Alanı
Deterjanlarda, araba yıkama şampuanlarında, genel yağ gidericilerde, wax uzaklaştırıcılarda nötralize ajan ve korozyon önleyici olarak;
Zirai kimyasallarda, ilaç ürün formülasyonlarında yapıştırıcı olarak; 
Zamklar, lateks ve fotoğraf geliştiriciler için dağıtıcı ajanlarda, kauçuk vulkonizasyonu tetikleyicilerde, korozyon önleyicilerde, PH kontrolöründe, ara madde sentezlerinde, vernik, boya, wax ve cila ıslatma ajanlarında kullanılır.

Formaldehit
Görünümü : Renksiz kokulu
Kimyasal Adı : Fannoform, formalith, formic aldehyde, formol, fyde
Kimyasal Formülü : CH2O
Ambalaj Şekli : Bidonlarda, İbclerde,Tankerli

Tanımı ve Kullanım Alanları
Molekül Formülü: CH2O Erime –Kaynama noktasi: -15,-21 C (%37 saflıkta) Molar ağırlığı: 30,026 g/mol Aldehitlerin en basit üyesidir. Diğer ismi Metanal'dir. Karbonil grubunun boş olan iki bağına birer hidrojen bağlanmasıyla oluşur.Zehirli bir kimyasaldır. Kaynama noktası -15 °C ve erime noktası -21 °C’dir. Formaldehit, genellikle % 37’lik sulu çözeltisi şeklinde taşınır veya depo edilir. Bu çözeltiye formalin denir. Formalinden, düşük basınç altında su buharlaşıp, ayrıldığı zaman, paraformaldehit meydana gelir. Bu bir polimer olup, formülü HO (CH2O)xH olan beyaz katı bir maddedir (x yaklaşık 30’dur). Bu polimer ısıtıldığı zaman, gaz formaldehide dönüşür. Bundan dolayı, gaz formaldehit elde etmek için, uygun bir kaynaktır. Saf formaldehitten, polimer ürünler elde edilebildiği gibi, fenol ve kazein ile de sentetik reçine ve plastikler imal edilmektedir.
Formaldehit kimya endüstrisinde en yaygın olarak kullanılan ve üretilen maddelerden birisidir. Formik aldehit ve metil aldehit olarak ta bilinmektedir. Renksiz bir gazdır ve sıklıkla en fazla %40 lık olmak üzere sulu çözelti halinde kullanılır (formalin). Formalin çözelitlerinde bir miktar da metil alkol bulunmaktadır. Gerek gaz hali gerekse sıvı çözeltisi kendisine özgü, hoşa gitmeyen bir kokuya sahiptir. Oksitleyen maddelerle hızla tepkimeye girer, yüksek derişimlerinde yanıcı bir sıvıdır. Hidroklorik asitle bis (klorometil) eter buharı oluşturacak şekilde tepkimeye girer, oluşan bu madde ise kanser yapıcı bir maddedir. Tıbbi laboratuvarlarda koruyucu sıvı ve sterilize edici madde olarak kullanılmaktadır. Başlıca reçine imalatında ve kimyasal üretim ara maddesi olarak kullanılmaktadır. Üreformaldehit ve fenolformaldehit reçineler köpük yalıtımı malzemelerinin, yapımında, sunta ve kontraplak imalinde tekstil ürünlerinin işlenmesinde, ve ayrıca, formaldehit üre, fenol ve melamin reçinelerinin yapımında kullanılmaktadır.

TriEtanolamin - TEA
Tri Etanol Amin (TEA)

Görünümü : Açık sarı berrak sıvıdır, higroskopiktir.
Kimyasal Adı : TEA, TEOA, Tris(2-hydroxyethyl)
Ambalaj Şekli : 210 kg. lık fıçılarda
Kimyasal Formülü : C6H15NO3
Özellikleri : Higroskopik zayıf bir asittir.


Kullanım Alanları

1. Yapı Kimyasalları
2. Madeni Yağ Üretimi
3. Antfiriz Üretimi
4. Kozmetik Sektörü
5. Endüstriyel Temizlik alanlarında kullanılmaktadır.