Top
Fosfat ve Fosfonatlar
ATMP

Amino Trimethylene Phosphonic Asit (ATMP) : ATMP mükemmel chelation sahip, düşük eşik inhibisyon ve kafes bozulma yeteneğine sahiptir. Su sistemilerinde özellikle ölçek oluşumu, kalsiyum karbonat engelleyebilirsiniz. ATMP ve sert su sisteminde hidrolize olabilen istikrarlı bir malzemedir. Yüksek konsantrasyonda, ATMP iyi korozyon inhibisyon vardır. ATMP endüstriyel dolaşımdaki soğuk su sistemi ve petrol sahası su boru hattı içinde termik santral ve petrol rafineri tesisi alanlarında kullanılır. ATMP metal ekipman ve boru hattının korozyonlarında etklidir. ATMP dokuma ve boyama sanayinde ajan Şelat olarak kullanılabilir ve metal yüzey işleme ajanı olarakda yaralanılabilmektedir.. Yüksek saflıkta nedeniyle, kullanılacak ATMPcan & boya sanayi ve dokuma metal yüzey işleme ajanı olarak kullanılabilir. ATMP genellikle birlikte organophosphoric asit, polycarboxylic asit ve tuz ile tüm organik alkali su arıtma aracı inşa etmek için kullanılabilir. ATMP birçok farklı dolaşımdaki soğuk su sisteminde kullanılabilir. 1 L önerilir doz-20mg

Özellikler:

ATMP mükemmel şelasyon, düşük eşik inhibisyonu ve kafes bozulma özelliğine sahiptir. Su sistemi, özellikle ölçek oluşumu, kalsiyum karbonat önleyebilir. ATMP iyi bir kimyasal stabiliteye sahiptir ve su sistemi içinde hidrolize etmek zordur. Yüksek konsantrasyonda, iyi korozyon inhibisyonu var.

ATMP endüstriyel dolaşımdaki soğuk su sistemi ve termik santral ve petrol rafineri tesisi alanlarında petrol sahası suyu isale hattı kullanılır. ATMP kireç oluşumunu azaltmak ve metal ekipman ve boru hattının korozyon inhibe edebilir. ATMP dokuma ve boya endüstrisinde çelatlama ajanı olarak ve metal yüzey tedavi maddesi olarak kullanılabilirler.

ATMP ve katı hal kış ve dondurucu ilçelerde kullanıma uygun, kolay sıvının, suda çözünen, kristal bir tozdur. Çünkü yüksek saflıkta, daha dokuma ve boya endüstrisinde ve metal yüzey tedavi maddesi olarak kullanılabilirler.

Kullanımı:

ATMP genellikle tüm organik alkali su arıtma ajanı inşa etmek Organophosphoric asit, polikarboksilik asit ve tuz ile birlikte kullanılır. ATMP çok çeşitli dolaşan soğuk su sistemi içinde kullanılabilmektedir. 1-20mg / L dozaj önerilir. Korozyon inhibitörü olarak, 20-60mg / L dozaj tercih edilir.

Ambalaj ve Depolama:

ATMP sıvı: 200L plastik bidon, IBC (1000L), müşterilerin ihtiyacı.
ATMP katı: 25kg/bag, müşterilerin ihtiyacı.
Gölgeli oda ve kuru bir yerde on ay için depo.

Güvenlik Koruması:

Asitlik, göz ve cilt ile temasından sakının kez temas, su ile yıkayın.

Eş anlamlı:

ATMP; ATMPA, ATMP (A); Amino trimetilen Fosfonik asit; AMİNO tri (metilen fosfonik asit), tris (metilen fosfonik asit) Amin

DTPMP

DTPMP
TMPA; DETA-Phos; Dietilentriamin penta (metilen fosfonik asit) DETA-Phos Phosphonomethyl imino bis ethanediylnitrilobis metilen tetrakis-fosfonik asit

Fosfor (fosfonik) asit türevi Fosfonatlar ölçekli inhibisyonu, haciz, dispersiyon ve bu gübre, pestisit ve toprak verimliliği gibi tarımsal kimyasalların ana uygulamalarına ek olarak korozyon inhibisyon uygulamalarda kullanılırlar. Fosfonat sulu sistemlerde metal iyonlarının kontrol etmek için kenetleyiciler, geniş bir yelpazede sunmaktadır. Çok değerlikli metal iyonları ile kararlı suda çözünür kompleksler oluşturarak, fosfonatlar metal iyonu, normal tepkime engelleyerek istenmeyen etkilenmesini önlemektedir. Bu yetenek eşik endüstriyel su arıtma ve metal işleme süreçleri (antiskalant, pas önleyiciler, kenetleyiciler, çamur klimalar, hamuru bleachings, deflocculants, dağıtıcılar, metal temizleyiciler, galvanik ve kristal büyüme düzenleyicileri) olarak işlev katkıda bulunur. Fosfonatlar ayrıca düşük seviyelerde demir kontrolü, leke çıkarma, ağartıcı sabitleyici, peroksit stabilizasyonu ve anti-kabuk gibi özel fonksiyonlar için üretim deterjan, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri kullanılır. Asitler veya bunların tuzları gibi çeşitli bileşikler de mevcut Fosfonat konsantre solüsyonlar şeklinde pazarlanmaktadır.

Şelat metal halkanın bir parçası olduğu bir metal kompleksleri ile bir kimyasal kombinasyonudur. Organik ligand şelasyon veya şelat ajanı denir, şelat metal bir komplekstir. Bir metal atomuna halka kapaklar daha fazla sayıda daha kararlı bir bileşiktir. Bu fenomen şelat etkisi denir; genellikle şelasyon eşlik entropi denilen termodinamik miktarı bir artış atfedilir. Bir şelat kararlılık da şelat halka atomlarının sayısı ile ilgilidir. Birden fazla bağış Çok dişli şelatörlerin, metal iyonu bağlar oysa tek H2O veya NH3 gibi atomun koordinasyon var Monodentate ligandlar kolayca, diğer kimyasal işlemler tarafından ayrı kırık, daha kararlı kompleksler sağlar. Klorofil, yeşil bitki pigment, dört kompleks şelatlama maddesi (pirrol halkasının) ile birleştirilmiş bir merkezi magnezyum atomundan oluşan bir preparatıdır. Klorofil moleküler yapısı sonraki porfirin merkezinde demir (II) içeren bir iyon dışında, hemoglobin oluşturmak için proteinlerine bağlanır heme bu gibidir. Heme demir preparatıdır. Chelation metal kompleks kimyası, organik ve inorganik kimya, biyokimya ve çevre koruma uygulanır. Bu metal zehirlenmesi için kemoterapötik tedavi olarak kullanılır. Kenetleme maddeleri, sulu sistemlerde metal iyonlarının kontrol etmek için kenetleyiciler, geniş bir yelpazesine sahiptir. Çok değerlikli metal iyonları ile kararlı suda çözünür kompleksler oluşturarak, kenetleme maddeleri, metal iyonları, normal tepkime engelleyerek istenmeyen etkilenmesini önlemektedir. EDTA, etilendiamintetraasetat (hexadentating), azot atomu ve kısa zincirli karboksilik gruplara sahip yaygın bir kenetleme maddesi iyi bir örnektir. EDTA, sodyum tuzu metal zehirlenmesi, bir antikoagülan ve deterjan çeşitli bileşen için bir antidot olarak kullanılır. Şelat ajanları sabun alanında, deterjan, tekstil boyama, su yumuşatma, metal kaplama ve kaplama, kağıt hamuru ve kağıt, enzim devre dışı bırakma, fotoğraf kimyası ve bacteriocides önemlidir.

HEDP

ETIDRONIC ASİT HEDP (Hidroksietiliden) difosfonik asit hidroksietan difosfonik asit hidroksietiliden difosfonik asit hydroxyethylidenedi (fosfonik asit) Dequest 2010

UYGULAMALAR

Fosfor (fosfonik) asit türevi Fosfonatlar ölçekli inhibisyonu, haciz, dispersiyon ve bu gübre, pestisit ve toprak verimliliği gibi tarımsal kimyasalların ana uygulamalarına ek olarak korozyon inhibisyon uygulamalarda kullanılırlar. Fosfonat sulu sistemlerde metal iyonlarının kontrol etmek için kenetleyiciler, geniş bir yelpazede sunmaktadır. Çok değerlikli metal iyonları ile kararlı suda çözünür kompleksler oluşturarak, fosfonatlar metal iyonu, normal tepkime engelleyerek istenmeyen etkilenmesini önlemektedir. Bu yetenek eşik endüstriyel su arıtma ve metal işleme süreçleri (antiskalant, pas önleyiciler, kenetleyiciler, çamur klimalar, hamuru bleachings, deflocculants, dağıtıcılar, metal temizleyiciler, galvanik ve kristal büyüme düzenleyicileri) olarak işlev katkıda bulunur. Fosfonatlar ayrıca düşük seviyelerde demir kontrolü, leke çıkarma, ağartıcı sabitleyici, peroksit stabilizasyonu ve anti-kabuk gibi özel fonksiyonlar için üretim deterjan, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri kullanılır. Asitler veya bunların tuzları gibi çeşitli bileşikler de mevcut Fosfonat konsantre solüsyonlar şeklinde pazarlanmaktadır.

Diamonyum Fosfat
Görünümü     Kristal kokusuz toz halinde 
Kimyasal Adı :  Phosphoric acid diammonium salt; di ammonium phosphate; DAP; diammonium phosphate, diammonium phosphate
Kimyasal Formülü  : (NH4)2HPO4
Ambalaj Şekli  :  50 KG çuvallarda
 
 
Tanımı ve Kullanım Alanları  
 
DAP gübresi nedir?
 
DAP (Diamonyum Fosfat) gübresi iki besinli bir gübredir. Bünyesinde  %18 azot (N) ve %46 fosfor (P) bulunur. İçeriğindeki azot, amonyum (NH4) formunda olduğu için özellikle bitkilerin ilk gelişme dönemlerinde etkilidir. Yapısındaki azot miktarı taban (toprakaltı) gübresi olarak kullanıldığında bitkinin tüm ihtiyacını karşılamayabilir. Bunun için DAP kullanımında üst gübrelemede bitkinin diğer azotlu gübrelerle desteklenmesi gerekir. Azotu amonyum (NH4) formunda olduğu için toprakta tutulur. Aşırı yağış veya aşırı sulama durumunda topraktan yıkanma ile azot kaybı olmaz.
 
Nerelerde kullanılır?
 
DAP gübresi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de fosforlu gübre olarak kullanılmaktadır. Bitki besini olarak fosfor, bitkinin ilk gelişme dönemlerinde kök gelişmesi için elzemdir ve enerji metabolizmasında fosfora çok ihtiyaç vardır. Yeterli miktarda veya uygun derinliğe uygulanmaması durumunda bitkide fosfor noksanlığı görülür; verimde ve kalitede büyük düşüşler olur. Bu konuda web sayfasının “Gübreleme Önerileri” başlığı altından daha geniş bilgiye ulaşılabilir.
 
Kullanım Şekli
 
DAP gübresinin özellikle pH değeri 7,5’in üzerinde olan kireçli topraklardaki etkisi Triple Süperfosfat’a oranla daha fazladır. DAP gübresinin bünyesindeki fosforun bir kısmı –diğer fosforlu gübrelerde olduğu gibi– kireçli toprakta bol miktarda bulunan kalsiyum (Ca) ile birleşerek bitkiler tarafından alınamaz forma dönüşmektedir. Ancak topraktaki bazı fizikokimyasal süreçler sonucu tekrar yarayışlı forma dönüşebilir. Bu nedenle tüm fosforlu gübrelerin ve DAP gübresinin serpme yöntemi yerine gübreleme ekipmanları kullanılarak bant (çizi) yöntemi ile uygulanması daha yararlıdır.
 
DAP gübresi diğer kompoze gübreler gibi ekim öncesi veya ekimle birlikte uygulanmalı ve bitkinin kılcal kök derinliği dikkate alınarak toprağa karıştırılmalıdır. Tohum çimlendikten (çıkıştan) sonra uygulanması halinde etkisi görülmez. Bunun nedeni ise fosforun toprakta tutulması ve toprağın derinliklerine doğru hareket edememesidir. Fosfor yağışlarla senede 5-6 cm kadar derinliğe inebilir. Bu nedenle DAP uygulaması ekim derinliğinin 5-6 cm altına yapılmalıdır.
Sodyum Tripolifosfat
Görünümü       Beyaz toz veya granül
Kimyasal Adı     STPP, sodium tripoly phosphate
Kimyasal Formülü    Na5P3O10
Özellikleri     Sodyum tripolifosfat, trifosforik asitin bir tuzudur. İnorganik bir asittir
Ambalaj Şekli     25 kg. lık torbalarda bulunur. 


Kullanım Alanları  

1. Diş macunu, sabun, deterjanlarda temizleme kabiliyetlerini iyileştirmek amacıyla kullanılır. Sabun ve deterjanlarda ayrıca yapılandırıcı dolgu maddesidir. STTP’nin suyun sertliğini giderici ve kiri çamaşırdan ayırarak kendi bünyesine bağlama özelliği vardır.

2. STTP yaygın olarak toz, sıvı, jel, tablet çamaşır deterjanlarında, bulaşık makinesi deterjanlarında, tuvalet ve yüzey temizleyicilerde kullanılmaktadır. Buradaki işlevi yüzey aktiflerin etkin bir şekilde görev yapmasına imkân tanıyan su sertliğinin ayrılması, pH tamponlama, kir emülsifikasyonu ve tortulaşmayı engelleme, yağın hidrolizi ve kir taneciklerini çözme dağıtma gibi fonksiyonları yerine getirir.

3. STTP endüstriyel temizleyicilerde de kullanılır.

4. STTP ayrıca su yumuşatma işleminde ve gıdada koruyucu olarak kullanılır.

Sodyum Hipofosfit
SODYUM HİPOFOSFİT

Özellikleri ve Kullanım Alanları

Suda çözünür. Higroskopiktir. 200 oC’de dekompoze olur. Sodyum hipofosfit, bir çok ilaç formülasyonlarında kullanılır. Metal kaplamacılık için bilinen bir indirgeme ajanıdır. Nikel kaplama çözeltilerinin kritik bir bileşenidir. Polimerlerin renklerini kaybetmelerini engeller. Ayrıca sodyum hipofosfitle aynı uygulamaya sahip, sodyum hipofosfor asidinin üretimi için kullanılır. 
Sodyum Hegzametafosfat
Genel Bilgi

Kimyasal formülü (NaPO3)6  olan sodyum polimetafosfat olarakta adlandırılan beyaz pudra görünümünde suda kolaylıkla çözünebilen bu kimyasal  günlük hayatta genelde bulaşık makinelerinde kullandığımız ve adına Calgon dediğimiz kimyasaldır.Özellikle hijyen sektörü ve su analiz sektörleri bu üründen fazlasıyla yararlanmaktadır. 

Üretim ve Reaksiyonları

SHMP den Na2HPO4  üretimi gerçekleşmektedir.

Gelişmiş bir dallı yapıya sahip olduğundan uygun şartlarda basit bileşiklere ayrışabilmektedirler.

Doğrudan kullanımıyla hidrometre analizi yapılabilmektedir.

Kullanım Alanları

  • Gıda

E 452 koduyla gıda sektöründe ph ayarlama ajanı olarak ve mayalamada katkı maddesi olarak kullanılır.Ayrıca ette içindeki yağın bozulmasını önlemek amacıyla,  bira yapımında ise berraklığı sağlama amacıyla kullanılır.

  • Su

Birçok sektörde su yumutaşıcı olarak kullanılmaktadır.

  • Kağıt

Kağıt üretiminde dağıtıcı olarak ve kağıt banyolarında su yumuşatıcı olarak kullanılmaktadır.

  • Kimya

Kimya sektöründe ph ayarlayıcısı olarak kullanılmaktadır.

  • Sabun

Sabun sektöründe kalsiyum ve magnezyum iyonlarını bağlar, suyu yumuşatır ve kirlerin liflere yapışmasını engeller.Kireç önleyici olarak kullanımı da mevcuttur.

Mono Amonyum Fosfat
Kimyasal Adı : Ammonium phosphate; ammonium dihydrogen phosphate
Ambalaj Şekli : 25 Kg. çuvallarda
Kimyasal Formülü : NH4H2PO4

MONO AMONYUM FOSFAT

MAP (12-61-0) suda tamamen eriyen bir gübredir. Formülü NH4H2PO4 - %12 N (azot) + %61 P2O5 (fosfor) şeklindedir. Fosfat kaynağı gübreler arasında en yüksek oranda fosfat içeren gübre türüdür. İçeriğindeki düşük azot miktarı sayesinde, bitkilere istenen oranda fosfor sağlamanın en uygun yoludur. Klor, sodyum ve ağır metaller gibi, bitkilere zarar verebilecek herhangi bir madde içermediğinden, tüm ürünlerde güvenli bir şekilde kullanılabilir. MAP gübresindeki azotun tamamı amonyak azotu olduğundan, bu elementin bitkilere kontrollü olarak ulaşması sağlanır. 
Kullanım şekli
Sulama suyunun kalitesine bağlı olarak 1 litre suda 200 gr ya da daha fazla MAP eritilebilir. MAP, eriyebilen başka her türlü gübreyle rahatça karıştırılabilir ve çeşitli formülasyonlarda “çok besinli” damla sulama ve yaprak gübreleri yapılabilir. Ancak içeriğinde kalsiyum (Ca) bulunan gübrelerle birlikte kullanılmamalıdır.
MAP kullanımı sayesinde damla sulamada kullanılan gübreli suyun pH değerinin hafif asit civarında tutulmasıyla, verilen tüm ana ve iz elementler bitkiler tarafından daha kolay alınır. Bünyesindeki fosfor (H2PO4) -1 değerlikli olduğundan, bitki tarafından tercih edilen fosfor formudur ve kolaylıkla alınabilir.

Mono Sodyum Fosfat
Görünüşü : Beyaz kokusuz, toz granül yapıda.
Kimyasal Adı : Sodium dihydrogen phosphate
Ambalaj Şekli : 25 Kg. Çuvallarda
Kimyasal Formülü : NaH2PO4

Tanımı ve Kullanım Alanı

Özellikler: Uygun vantilasyonu sağlanmış alanlarda kullanılmalıdır. Ciltle uzun süreli ve tekrarlı temasından sakınılmalı, solunmamalı, yutulmamalıdır. Kuru ve serin ortamlarda saklanmalıdır. Uyumsuz maddelerden uzak tutulmalıdır.
Kullanım alanları: Gıdalarda tampon ve emulgatör olarak kullanılır. Soğutma işleminden önce yumurta sarı rengini korumak için, kuru toz meşrubatlarda, efervesan tozlarda ve laktasiflerde asit bileşeni olarak ve hazır pudinglerde jelleşme hızlandırıcısı olarak kullanılır. Metal bitirme, asit tipi metal temizleyicilerde pH kontrol, su muamelesi, deterjanlar, tekstil, yağ delme çamuru, delici çamur muamelesi, dağıtıcı ajan, sertlik stabilizasyonu, peynir işleme (emülsifiye etme özellikleri yağın dağılmasına imkân verir ve kolay erimesini sağlar) gibi uygulamalarda kullanılır. 0-20 oC arasında serin ve kuru ortamda saklanmalı ve üretim tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tüketilmelidir.

TriSodyum Fosfat
Görünümü : Beyaz granül veya kristal yapıda toz.
Kimyasal Adı : Sodium phosphate, tribasic, trisodyum ortofosfat, sodyum fosfat
Kimyasal Formülü : Na3PO4
Özellikleri : TSP E339 E numarası ile kullanılır.
Ambalaj Şekli : 25 kg. lık torbalarda.


Kullanım Alanları

Tri Sodyum Fosfat (TSP); 
Fotoğraf geliştiriciler, buhar kazanı pul (kabuk) uzaklaştırılması ve kireç önleme, su yumuşatma, deterjan karışımı, ıslak bitirme-pH değeri ayarlayıcı, alüminyum iş parçaları, cilalar, şekerin ağartılması, gıdada mayalanma, çiftlik hayvanları beslenmesi için tamamlayıcı besin maddesi-mineral zenginliği sağlayıcı olarak vb... çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.

Tri sodyum fosfat çoğunlukla boyama için evsel yüzeyleri hazırlamakta kullanılan temizleyici ve yağ giderici ajandır. Mobilya üzerindeki süt boyası dahil lateks boyaların çoğu TSP’nin kuvvetli bir çözeltisiyle ovularak giderilebilir.

Herhangi bir ahşap parçası soyulduktan sonra boya gidericilerin çoğunda bulunan waksı uzaklaştırmak için TSP kullanılabilir. TSP, mineral özleriyle yıkamadan sonra, mineral özlerini tamamen temizleyebilmek için de kullanılmaktadır. TSP evsel klor ağartıcıyla aynı çözelti içinde bulunabilir ve bu özellikle ahşaptan küf gidermek için iyidir.

TSP tek başına kırmızı ahşap üzerinde koyu lekelere sebep olabilir ancak ağartıcı bunu engeller. Tri sodyum fosfat gıda alanında E 339 kodu altında asitlik düzenleyici (tampon), emülsifiyer, kalınlaştırıcı ajan ve ayırma ajanı (metal kompleksleştirici) olarak da kullanılabilmektedir.

TetraSodyum Pirofosfat
Genel Bilgi

Kimyasal formülü Na4P2O7 * 10 H2O  olan beyaz renkte granül ve toz halinde bir kimyasaldır. Sulu çözeltisi alkali olup suda kolayca çözünür.%1'lik çözeltinin pH değeri 10 ile 11 arasında değişir.Erime ve kaynama noktalarından faydalanılarak bu ürün çeşitli kullanım alanı bulmaktadır.Bunlardan başlıcası deterjan ve E 450 koduyla gıda sektörüdür.

Kullanım Alanları

  • Gıda

Besin olarak fosfor kaynağı olan TSPP bir emülsifiye olup soya içerikli partiküllerin bağlanımı ve protein su bağlantısını kurmak amaçlı kullanılmaktadır.Ayrıca hazır pudinglerde kıvam verici olarak kullanılmaktadır.

  • Tekstil

İnorganik bir stabilizör olarak tekstilde kullanılır.

  • Deterjan

Deterjanlarda su yumuşatıcısı olarak, yağları süspanse etmek için ve yıkamada çamaşırın üzerinde tekrar tortulaşmasını engellemek için bir emülsifiyer olarak kullanılabilmektedir.

  • Kimya

Kimya sektöründe ph değeri ayarlayıcısı olarak kullanılmaktadır.

  • Diş Macunu

Tükürükten Ca ve Mg iyonlarını uzaklaştırdıklarından diş üzerinde kalmazlar bu sayede diş macunlarında tampon olarak kullanılmaktadır.

Tri Kalsiyum Fosfat
Görünümü : Beyaz kokusuz toz halde bulunur.
Kimyasal Adı : Kalsiyum ortofosfat, tertiary kalsiyum fosfat, tribasic calcium phosphate, kemik külü
Kimyasal Formülü : Ca3(PO4)2
Özellikleri : E 341(iii), 8.5 ile 9.0 arası gibi yüksek bir pH'a sahip olan 
trikalsiyum fosfat, herhangi bir korozif etkisi yoktur.
Ambalaj Şekli : 25 kg. lık torba


Kullanım Alanları

1. Gıda ürünlerinin düşük maliyette kalsiyumca zenginleştirilmesi amaçlı da kullanılabilen tri kalsiyum fosfat; ayrıca absorbent ve gıdalarda topaklanmayı önleyici ve tamponlayıcı ajan olarak da görev yapmaktadır.
2. Kuru içecek karışımlarında yaygın bir şekilde kullanılan tri kalsiyum fosfat; bazı ürünlerde kabartma ajanı olarakta kullanım alanı bulmaktadır.
3. Sentetik tri kalsiyum fosfat; sofra tuzu, şeker, kabartma tozu, kek miksi ve diğer granüler gıdalara akışkanlığı artırmak amacıyla katılmaktadır.
4. Baharatlarda topaklanma önleyici olarak kullanılır.
5. Fosforik asit ve gübre üretiminin ana hammaddesidir. Gübrede akışkanlığı artırmak amacı ile kullanılmaktadır.
6. Tri kalsiyum fosfatın kaya ve kemiklerde bulunan mineral tuzu peynir üretiminde kullanılır.
7. Deterjanlarda ve fırıncılık ürünlerinde tamponlama görevi görmektedir.
8. Karışım yemler, mineral yemler, mineral bloklar ve lapa yem katkılarında kullanılması tavsiye edilen tri kalsiyum fosfat; tüm hayvan yemi türlerinde fosfor ve kalsiyum katkısı olarak kullanılmaktadır.
9. Toz ürünlerinin nakliyesini kolaylaştırmak amacıyla akışkan lubrikantı (% 2-3 düzeyinde) olarak kullanılmakta, diş macunu ve florosans ampullerin üretilmesinde, sytrene ve PVC polimerizasyonunda katkı maddesi olarak ve şeker değirmenlerinde, lif endüstrisinde ve yem sanayisinde görev almaktadır.
10. Tri kalsiyum fosfat porselen ve dişçi tozlarında da kullanılır.