Top
Tuzlar
Alüminyum Sülfat
Görünümü 
:  
Beyaz kristal yapıda katı formda bulunur. 
Kimyasal Adı 
: Aliminium Sulphate, Aliminium sulfate, Cake Alum, Filter Alum, Alunogenite
Kimyasal Formülü : Al2(SO4)3
Ambalaj Şekli : 25 KG TORBA


Kullanım Alanları

Yangın Söndürücü Ekipmanlarda

Yangın söndürücü ekipmanlarında köpük yapıcı ve yardımcı materyal olarak kullanılmaktadır. alev-almaz kumaş üretimi, katalizör, ph kontrol edici ve sudan etkilenmeyen ve hızlı kuruyan beton elde etme, işlerinde de çokça kullanılmaktadır.

Tekstil İplik ya da kumaş boyama ve su saflaştırmada,alev almaz kumaş üretiminde,ph kontrolünde kullanılmaktadır. 

Kuvars içeriğinden dolayı değerli bir potasyum gübresi (K2SO4) kaynağı olarak kullanılmaktadır.Amonyum sülfat veya fosfatla karışık gübre üretiminde kullanılmaktadır. Alunit ve aluminyum sülfatın kullanım alanları şunlardır :
           
Suların arıtımında,Şeker üretiminde,Süt Ürünlerinde ve bir çok farklı gıda çeşitlerinde önemli bir faktör olarak kullanılmaktadır.
                     
Alüminyum sülfat bazen hidrolize alüminyum hidroksit çökeltisi ve bir seyreltik sülfürik asit çözeltisinin oluşturulması için olduğu gibi, bahçe toprağın pH azaltmak için kullanılır.

Alüminyum sülfat ilaç sektöründe bazı antiperspiranlar aktif madde olmakla birlikte çoğu üründede yan ürün olarak kullanılmaktadır.Ayrıca antiseptik etkilerinden dolayı, kanamayı durdurucu, dişetlerini kuvvetlendirici, ağız yaralarında antiseptik olarak kullanılır.

İnşaat sektöründe beton su yalıtımı ajan ve hızlandırıcı olarak kullanılır.Ayrıca tank izolasyonlarında kullanımı vardır.
Alüminyum Oksit

Alüminyum Oksit : beyaz kokusuz katıdır ve suda çözünmez

Mineral içerikli bir sarf malzemesi olan alüminyum oksit, saflığına göre derecelendirilir. Piyasada aluminyumoksit, corund, korund, corondum, korondum, alumina isimleriyle de adlandırılan bu malzeme saflık derecesine göre Beyaz, Pembe ve Kahverengi renkte bulunur.

Alüminyum oksit minerali, alüminyum metalinin oksijene karşı yüksek duyarlılıkta olmasından dolayı meydana gelmektedir. Yüksek sertlikleri ve dayanım ömürlerinin yüksek oluşları nedeniyle yüzey işlem sektöründe tercih edilirler. Boya çıkarma veya pürüzlendirme işlemleri için en çok kullanılan malzemelerdir. Alüminyumoksit yüksek sertlikleri ve köşeli yapılarından dolayı özellikle kaplama öncesi pürüzlendirme işleminde yoğun olarak kullanılmaktadır. Basınçlı hava ile birlikte yüzeye püskürtüldüklerinde , sarf malzemesinin boyutlarına bağlı olarak yüzeyde mikron mertebesinde yarıklar açmaktadırlar. Sonradan bir kaplama işlemi uygulandığında açılan bu yarıklara yerleşen kaplama malzemesi ana metale daha iyi tutunduğundan kaplama ömrü ve kalitesi yüksek olmaktadır.

Alüminyum oksit köşeli bir kumlama yada raspa sarf malzemesidir. Köşeli malzemelerin aşındırma özelliği yüksektir. Bu özelliğinden ötürü alüminyum oksit yüzeyin pürüzlendirilmesi işlemlerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Ayrıca yüzey profilinin çok önemli olmadığı uygulamalarda hızlı bir temizleyici olarak da kullanılmaktadır.

Beyaz aluminyumoksit saflık değerinden ötürü paslanmazlık özelliği taşıyan malzemelerin kumlanmasında tercih edilmelidir. Paslanmaz çelikler , titanyum ve alüminyum alaşımları , bakır ve pirinç alaşımları ve hatta porselen esaslı malzemelerin kumlama sında tercih edilen beyaz aluminyumoksit , kahverengi alüminyumoksit e nazaran çok daha az toz çıkararak daha temiz bir yüzey kalitesi sunmaktadır.

Kahverengi alüminyumoksit ise serbest halde demir içerdiği için yüzeyin paslanmazlık özelliğini zedelemektedir. Ayrıca yoğun kullanımda yüzeyde renk değişimine de yol açabilmektedir. Bu nedenlerle kahverengi alüminyumoksit paslanmazlığın ve yüzey rengi kalitesinin şart olmadığı durumlarda tercih edilmelidir. Cam kumlama makinelerinde ve elle yapılan cam kumlama uygulamalarında hızlı kumlama imkanı tanıması ve diğer sarf malzemelerine nazaran (silis kumu , cam kumu , garnet gibi) daha yüksek sertlik ve daha az toz çıkışı sağlaması nedeniyle yoğun olarak tercih edilen bu malzemeler tamamen yurtdışı menşeili olarak satılmaktadır.

Nakliye sırasında az da olsa ufalanan alüminyum oksit , neme duyarlı bir malzemedir. Bu nedenle alüminyum oksitlerin depolanması sırasında kesinlikle neme maruz kalmamaları gerekmektedir.

Amonyum Klorür
Görünümü  Beyaz kokusuz higroskopik tozdur. 
Kimyasal Adı Amonyak tuzu, nişadır
Kimyasal Formülü  NH4Cl
Özellikleri Suda kolaylıkla çözülür. Amonyum klorürün sulu çözeltisi hafif asidik özelliğe sahiptir.
        
1. Kuru pil ve bazı patlayıcıların yapımında,
 
2. Galvaniz sektöründe, kalay kaplamada, sıcak daldırma galvanizde flux hammaddesi olarak, 
 
3. Kozmetik sanayinde şampuan yapımında eğer surfaktan olarak ALS kullanılırsa, Amonyum Klorür şampuanı kıvamlaştırmak için kullanılır ve bazı temizleyicilerin üretiminde, 
 
4. Bazı soy metalleri (altın gibi) rafine etmekte / arıtmada,
 
5. Bazı sentetik yapıştırıcıları kurutmada,
 
6. Üre formaldehit reçinelerini sertleştirmede (MDF sektöründeki kullanımı) / Kontrplak yapıştırıcılarının yapımında.
Yonga levha/MDF üretiminde kullanılan hammaddeler ve yardımcı maddeler aşağıda verilmiştir.
Hammaddeler;
Odun  (kayın, kavak ve ladin
Pamuk sapı,
Üre formaldehit tutkalı
Polivinil asetat tutkalı,
Amonyum klorür (% 33’lük). (amonyum klorürün sulandırılarak kullanılması)

7. İlaç sanayinde Adjuvan olarak (Adjuvan: Bir reçetede yer alan ve diğer ilaçlara ait etkilerin ortaya çıkmasında yardımcı nitelik taşıyan madde), Öksürük şuruplarında Ekspektoran (balgam söktürücü) olarak, ve idrar söktürücü özelliği nedeni ile kullanılır.
 
8. Tekstil ve deri sektöründe, boyamada, baskıda ve pamuğu parlatmada,
 
9. Lehimlemede kullanılacak lehim taşı yapımında 
(Tuzun ayrışmasından meydana gelen amonyak (NH3) ve hidroklorik asit (HCl), metalin yüzeyinde hâsıl olmuş oksit tabakasını kaldırdığından metal, lehime müsâit hâle gelir.)
 
10. Yem sektöründe katkı maddesi olarak, Sığırların yemlerinde idrar taşını önlemede,  

E.İdrar Taşları
Su tüketimi azlığı, yemdeki kalsiyum - fosfor dengesizliği, vitamin A yetersizliği danalarda idrar taşlarına sebep olabilir. İdrar taşı problemi olduğu zaman yem ve su analizleri yapmak gerekir. Şamandıralı suluklar ile serbest sulama yapmak, yemdeki kalsiyum- fosfor dengesini ayarlamak, rasyona sodyum klorür ( tuz), amonyum klorür katmak idrar taşlarını önler.

11. Gübre yapımında kullanılır.

12. Maya yapımında katkı maddesi olarak kullanılır.

13. Bazı ülkelerde içki ve likör yapımında kullanılır.

14. Biyolojik uygulamalarda organizmaların mikrobiyolojik gelişmeleri için enerji kaynağı olarak kullanılır.

15. Gıda katkı maddesi olarak (Avrupa ve Amerikada hem tatlı, hem tuzlu olarak bilinen bir şekerleme türünün yapımında)
Amonyum PerSülfat
Görünümü  : Beyaz Kristal 
Kimyasal Adı  Ammonium Peroxydisulfate; Diammonium Peroxodisulphate
Kimyasal Formülü (NH4)2S2O8
Ambalaj Şekli 25 ve 1000 Kg’lık taşıma ve depolama şartlarına uygun polyetilen  ve  polypropilen torbalar
    
Tanımı ve Kullanım Alanı
Suda çözünür, dekompoze olur. Amonyum persülfat, birçok uygulamada kullanılan güçlü bir oksidize edici ajandır ve serbest radikal üretir. Camda, çinko ve PCB üretim prosesinde etching ajanı olarak; tekstil ve ağartma işlemlerinde; renk ve koku giderme yağlarında; boyaların üretiminde; bakırın yüzey muamele ajanı olarak ve toprak düzenleyici olarak kullanım alanı bulunur.Akrilonitrilin polimerizasyonunda, genellikle alkali sülfitlerle birlikte poliakrilonitril elyaf üretiminde, monomerlerin emülsiyon polimerizasyonunda.
Un, yağ, tutkal, sabun v.s. üretimlerinde beyazlatıcı olarak. Plastik, fotoğraf, parfümeri gibi sanayi kollarında.Çeşitli kimyasal maddeler üretimi ve metalurjide oksitleyici olarak.
Amonyum Sülfat
Görünümü
:
İnce beyaz higroskopic granül veya kristal halde bulunur. Toz şekere benzer. 
Kimyasal Adı :
Diamonyum sülfat, sülfirik asitin diamonyum tuzu, şeker gübre
Kimyasal Formülü   :
(NH4)2SO4
Ambalaj Şekli :
25 veya 50 kg. lık torbalarda
Özellikleri : Amonyum sülfat gübresi açık sarıdan griye değin değişen ve çoğunlukla beyaz, renkli olan kristal yapıda bir gübredir, 
Zaman zaman gübrenin içinde kahverengi, mavi, sarı ya da gri renkli kısımlar görülmektedir. 
Kimi zaman açık yeşil, açık mavi veya grimsi yeşil renkli de olabilir. % 21 azot, % 24 kükürt den oluşur.

Kullanım Alanları
1. Tarımda gübre olarak kullanılır. Bitkilerin gelişmesi için gerekli azot ve kükürt ihtiyacını giderir. Asit özellikli bir gübre olduğu için nötr ve kireçli (alkali) topraklarda kullanılır. Uzun yıllar sürekli olarak toprağa verilmesi halinde topraktaki asit miktarını arttırır. Bu nedenle asitli topraklara verilmemelidir. Verilmek zorunda kalındığında ise bir miktar kireçle birlikte uygulanmalıdır. Amonyum Sülfat genellikle ekim sırasında verilir. Bu bitkilerin büyümelerini hızlandıran topraktaki fosforun bitki tarafından daha kolay alınmasını sağlar. Ayrıca, bünyesinde kükürt bulunması nedeniyle bitkinin kükürt ihtiyacını da giderir. Çay, çeltik ve tahıl tarımında kullanılır. Bu bitkilere ihtiyacından az amonyum sülfat verilirse bitkinin gelişmesi zayıf olur.

2. Böcek öldürücü, zararlı bitki öldürücü ve mantar öldürücü su bazlı tarımsal spreylerde katkı maddesi olarak kullanılır.

3. Amonyum tuzu hazırlanmasında kullanılır.

4. Biyokimya da amonyum sülfat çökeltileri proteinlerin saflaştırılmasında yaygın bir metod olarak kullanılır.

5. Gıda sektöründe katkı maddesi olarak kullanılır.

6. Yangın önleyici kompozisyonlarda kullanılır. Yangın önleyici olarak malzemenin yanma sıcaklığını , ağırlık kaybı oranını düşürür ve kömür kalıntısı üretiminin artmasına sebep olur.

Baryum Klorür
Görünümü 

Beyaz toz haldedir. Higroskopiktir.
Kimyasal Adı : Barium chloride
Kimyasal Formülü : BaCl2
Özellikleri  
: Baryum elementinin suda çözünebilen en önemli tuzlarındandır.
Ambalaj Şekli : 25 KG Torba

BARYUM KLORÜR         

Baryum klorür ile Formül BaCl2 inorganik bileşiktir. Baryum klorür en yaygın suda çözünür tuzlardan biridir. Diğer baryum tuzları gibi toksik olan, alev bir sarı-yeşil bir renk kazandırır. Ayrıca, higroskopiktir. Baryum simgesi Ba olan kimyasal bir elementtir. Baryum elementinin atom numarası 56 olup, perdiyodik tablonun 6. sırasında ve 2. grubunda bulunur. 2. grupta bulunması özelliğinden dolayı Baryum bir toprak alkali metaldir. Baryum ilk defa 1774 yılında İsveçli kimyacı Cartl Wilhelm Sheele tarafından tanımlanmıştır. Baryum element halinde beyaz-gri metalik rengindedir fakat yüksek reaktivitelikten dolayı element halinde bulunmaz. Baryum ‘un hemen hemen bütün bileşikleri ise zehirlidir. Metalik Ba yakıldığında elma yeşili bir renk verir. Metalik halde saklanması çok zordur. Aktif bir element olduğu için su hava ve asitlerle kolayca reaksiyon verir. Toprak alkali grup içerisinde doğada en yaygın bulunan element Kalsiyum (Ca) dur. Bu sınıftaki metallerin özellikleri birbirine benzemesine karşın bilhassa Kalsiyum, stronsiiyum, Baryum diğerlerinden ayrılır. Bu üç element adi derecede suyu ayrıştırarak hidrojen açığa çıkarır ve hidroksit (OH) oluştururlar. Bu Hidroksitler de ısıtıldığında su kaybederek Oksit haline dönmektedirler. Karbonatları ısı karşısında kolay ayrışmasına karşın Baryum Karbonat (BaCO3) en zor ayrışanıdır. sülfatları suda hemen hemen hiç erimez. En sık bulunan ve en çok kullanılan Baryum kaynağı barit madenidir. Doğada sedimanter (tortul, çökelme ile) meydana gelmiş olarak bulunur. Denizlerin ya da suların taşımasıyla tabakalar meydana gelmiştir. Genellikle sıcak su çıkan bölgelerde görülür. 

Kullanım Alanları:

1. Sanayide deri, kauçuk, kumaş ve fotoğraf kâğıdı üretiminde sodyum sülfatla birlikte beyaz pigment ve dolgu maddesi olarak, ayrıca ışıl işlem banyolarında kullanılır.
2. Laboratuvarlarda sıklıkla sülfat iyonunun testi için kullanılır.
3. Endüstride kostik ve klor fabrikalarında tuzlu su çözeltilerinin saflaştırılması için kullanılır. Yine endüstride diğer baryum tuzlarının üretimi için kullanılır.
4. Pigment boya üretimi için kullanılır.
5.Kurşun,Gümüş,Çinko üretiminde kullanılır.
6. En son kullanım alanlarından birisi ise fren balatalarının altlık malzemesi olmasıdır.

Bakır Sülfat
Görünümü
Mavi kokusuz
Kimyasal Adı : Copper Sulphate / Blue vitriol; Copper (II) Sulfate Pentahydrate
Kimyasal Formülü : CuSO4.5H2O
Ambalaj Şekli : 25 KG Torbada

Tanımı ve Kullanım Alanları          

Bakır sülfat, göztaşı olarak da bilinen mavi ve kokusuz bir maddedir. Yoğunluğu : 1.02 g/cm³'tur. Suda tamamen çözünür.Tüm bakırlı bileşikler, sudaki her tür canlı için zehirlidirler. Bakır iyonları; balıkları, algleri, protozoa ve bakterileri 1 mg/litre.nin altındaki dozlarda öldürürler. İstiridye, midye gibi kabuklu deniz hayvanları da 12 saat süreyle 0.1-0.55 mg/litre bakır iyonlarına maruz kaldıklarında ölürler.
Metal kaplama,Yem sanayi,Tarım sanayi,Havuz larda kullanılmaktadır.

Bakır Oksit

BAKIR OKSİT

Bakır oksit, diğer adı Küprik oksit de olan bakır 2 oksitin formülü CuO dur. Siyahtan kahverengiye doğru değişen bir görünüme sahiptir. Molar kütlesi 79.545 g/mol olan bu ürünün yoğunluğu 6,31 gr / cm3 dür. Erime noktası 1326 °C olup kaynama noktası ise 2000 °C dir. Su ve alkol içerisinde çözünmez. Amonyum klorür, potasyum siyanürde çözünür 

Bakır 2 oksit, seramik alanında kırmızı, mavi ve yeşil (ve bazen pembe, gri ya da siyah) sırları üretmek için pigment olarak kullanılır. Bazen hayvanlardaki bakır eksikliğine karşı diyet takviyesi olarak da kullanılır. Optik malzemelerin parlatılmasında kullanlan bir aşındırıcıdır. Kuru pillerin üretiminde, diğer bakır tuzlarının üretiminde kullanılır. Bazı tehlikeli kimyasalların ( siyanür, hidrokarbonlar, halojenleştirilmiş hidrokarbonlar, dioksinler ) oksidayon yoluyla güvenli bir şekilde yok edilmesinde kullanılır.

Demir Üç Klorür
Kullanım Alanları
Evsel ve endüstriyel su arıtma işlemlerinde, elektronikte baskılı devrelerin üretilmesinde, çamur şartlandırma işlemlerinde, bakır aşındırma işlemlerinde, demir oksit pigmentlerinin üretiminde ve tekstil de (mordan olarak) kullanılmaktadır.
 
Depolama
Demir –3- Klorür depolamada lastik kaplı karbon çelik , Polietilen , PVC , PTFE türü plastik malzemeler ve FRP’den yapılmış tanklar kullanılabilir. 
 
Sağlık ve Güvenlik Şartları
Tam koruyucu elbise ile solunum cihazı kullanılmalıdır. Misk ve buharlarının solunmasından kaçınılmalıdır. Göz , cilt ve elbiseyle temas etmesi önlenmelidir. Kullanım sonrası yıkanılmalıdır. Cilt ve gözlere temas etmesi halinde 30 dakika süre ile bol miktarda su ile yıkanmalıdır. Buharlarını azaltmak için su spreyi uygulanmalıdır. Alan tamamen temizlenene kadar girişi kısıtlayın. Herhangi bir tehlikeye maruz kalmadan kaçağı kesmeye çalışın. Kum veya yanıcı olmayan bir madde ile karıştırılan atık daha sonra ortadan kaldırılmak üzere bir ambalaja konulur. Kirlenen alan su ile yıkanarak temizlenmelidir.
Demir Sülfat
Görünümü  :     Kristal halde kokusuz 
Kimyasal Adı  :  ferrous sulphate, ferrous sulfate
Kimyasal Formülü  : FeSO4 7H2O
Ambalaj Şekli  : 50 KG Torba

DEMİR SÜLFAT

Toprakta hemen hemen her zaman demir vardır fakat bitkilerin alamayacağı formda olabilir. Demir yıkanmayla kaybolur ve toprağın alt tabakalarında tutunurlar. Bu nedenle Demir Sülfat gübresinin toprağa takviye edilmesi ile topraktaki demir eksikliği giderilir. Bu şekilde Demir Sülfat kullanımıyla bitkilerin kolaylıkla demir eksikliğini giderebileceği bir toprak formu oluşturmak mümkündür.

Demir Sülfat bünyesinde %17-20 arasında demir içermektedir. Ayrıca bitkinin gelişmesi için mutlaka gerekli olan Kükürt, Çinko, Bakır ve Mangan gibi diğer besin maddelerini de bünyesinde bulundurulmaktadır.

Demir Sülfat açık mavi yeşil renkte kristal yapılı inorganik bir gübredir.

Tanımı ve Kullanım Alanları  
 
Arıtma proseslerinin kimyasal reaksiyonlarının en önemli parçası olan koagülasyon (pıhtılaştırma) aşamasında en yaygın kullanılan iki kimyasaldan biri Demir sülfattır. Yüksek verimli bir arıtma kimyasalıdır. Demir sülfatın çalışma aralığı atıksuyun bulanıklık vb. değerlerine bağlı olarak 5 – 10 pH aralığı olarak kabul edilir. 
 
Demir Sülfat ülkemizde sanayi işlemleri sayesinde kolayca ulaşılabilecek bir kimyasaldır. En önemli özelliği geniş pH aralığında çalışmadır. Demir Sülfat atıksuyun niteliklerine dayalı olması haricinde 5-10 pH aralığında yüksek verim vermektedir. 
 
Ülkemizde deşarj edilen atıksuların niteliğine bağlı olarak, atık su arıtma tesislerinin %85'inde demir sülfat ile verimli sonuçlar elde edilebilir.
Demir Oksit

Demir Oksit Nedir?

Demir oksit küçük partikül büyüklüğüne sahip, organik veya inorganik yapıda olan kimyasal tozlardır.

Demir Oksit Pigment Özellikleri

Demir oksit boya ya renk, örtme, antikorozif ( koruyuculuk ) ve dayanıklılık (korozyona, alkalilere) gibi özellikler verirler.

Demir Oksit Pigment seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar

Demir oksit kullanım yerine göre renk tonu, Demir oksitin mikronize derecesi, Demir oksitin saflık derecesi önemli hususların başında gelirler.

Demir Oksit Pigment kullanım alanları

Sentetik Demir Oksitler, Boya, Seramik,  Kauçuk Zemin, Kauçuk Parke, Balata, Taş Boyama Beton Renklendirme, Kağıt sanayi.

Kalsiyum Klorür
Görünümü       :   Flake pul halinde
Kimyasal Adı   :   Calcium dichloride
Kimyasal Formülü  :   CaCl2
Ambalaj Şekli  :   25 Kğ Çuvallarda

 Tanımı ve Kullanım Alanı 

Sanayide
Nem çekici olduğu için, inşaatlarda toz tutucu olarak.

Plastik sektöründe katkı malzemesi olarak
Yangın tozlarında katkı malzemesi olarak
Yollardaki buzu eritmede (normal tuz gibi çevreye zarar vermez)
Beton/Çimento: Özellikle soğuk havalarda betonu çabuk kurutarak, betona dayanıklılık ve güç sağlar. 
Arıtmada: İçme suyundaki yüksek flor düzeyini düşürmede. 
Ayrıca, petrol rafinerileri, alüminyum fabrikaları gibi sanayi tesislerinde çıkan atık suyun arıtımında.
Petrol Arama/Sondaj: Yoğun olarak kullanılır.

Gıdada
Spor içeceklerinde 

Konserve yemeklerde (özellikle turşularda)
Bazı çikolata ürünlerinde
Sütte, peynirde (kalsiyum katkısı olarak)
Biracılıkta (enzim olarak)
Dondurmada: Dondurucu olarak
Hayvan Yeminde: Süt sığırlarında, süt ateşini düşürmede ve hastalık önlemede

Tarımda
Bitkilere kalsiyum vermede

Toprakta sodyum seviyesini düşürmede
Hasat zamanı meyve ve sebzenin raf ömrünü uzatmada

Kalsiyum Lignosülfonat

Ürün Adı                                                   : Kalsiyum Lignosülfonat Yüksek Şekerli

Molekül Formülü                                       : -

CAS Numarası                                           : 801-52-7

EC Numarası                                             : -

1. Fiziksel ve Kimyasal Karakteristikler

pH                                                            : 5±1,0

Yoğunluğu (20 oC)                                     : 1,250±0,050 gr/ml

Katı Madde                                                : 50,0±1,0

2. Kullanım Yerleri

-Beton katkı kimyasalı.

-Yapı ve tekstil sektörlerinde kullanılmaktadır.

-Refrakter grubunda, tarım ve zirai ilaç sektöründe kullanılmaktadır.

-Kanatlı hayvan yemlerinde pelet bağlayıcı özelliği taşır vitamin katkısı olarakta kullanılır.

3. Depolama

Malzeme sıkıca kapatılmalı ve kuru yerde saklanmalı. Sıcak ortamlarda saklanacak ise biosit kullanılmalıdır.

Ürün taşıma veya depolaması ile ilgili diğer bilgiler için bizimle temas kurunuz.

Magnezyum Sülfat
Kimyasal Adı : Magnesium Sulphate
Ambalaj Şekli : 25 Kg. Çuvallarda
Kimyasal Formülü : MgSO4


Kullanım Alanı ve Tanımı

Kizerit denilen hidratlı bileşiği (MgSO4-H2O), tabiatta mineral olarak bulunur. Sunî yolla üretilen magnezyum sülfat MgSO4-7H2O yapısındadır. Magnezyum sülfat, magnezyum mineralinin suda eriyebilen halidir. Kaliteli bir magnezyum sülfatta, tamamı suda eriyebilen %15 ve üzeri magnezyum bulunur. Beyaz kristal görünümündedir. Magnezyum sülfat gübre olarak kullanımın dışında, büyük miktarlarda deterjan, hamur mayası ve kuru kimyevi gübre karışımlarında kullanılır. Sağlıklı bir bitkinin ihtiyaç duyacağı bir diğer mineral olan magnezyum, yapraklardaki klorofil moleküllerinin yapıtaşıdır. Topraktan yeterli miktarda magnezyum alabilen bir bitkinin yapraklarındaki anyon-katyon dengesi ve ph değerleri istenen düzeyde gerçekleşir. Daha sağlıklı fotosentez yapabilen bitki güneş ışığından azami faydayı saglar ve ona göre gelişme gösterir. Uzun ömürlü, canlı renkleri olan sebze ve meyve sağlar. Yaprakların direncini arttırarak hastalıklara karşı korur. Özellikle kumlu ve uzun dönem potasyum, kalsiyum ve amonyum gübrelemesi yapılmış topraklarda çok ciddi magnezyum eksikliği tespit edilmiştir.

Magnezyum Klorür
Kimyasal Adı :  Magnesium Chloride
Ambalaj Şekli :  25 Kg Çuvallarda
Kimyasal Formülü  :  MgCl2


Kullanım Alanı ve Tanımı

Suda ve alkolde çözünür. Çimento, delme ve öğütme çarklarında, kimyasal üretim ve toz bağlamada, magnezyum metal ve üretiminde, ateş geçirmezlik ajanlarında, tekstil ve kâğıt üretiminde katkı olarak, dezenfektanlarda, yangın söndürücüler ve seramiklerde kullanılırlar. Sıvı magnezyum klorür'ün karayollarında buz karşıtı veya buz bozucu olarak kaya tuzu yerine kullanımı son yıllarda çok yaygınlaşmıştır. Kış aylarında sıvı magnezyum klorür kuru yol zeminine yağıştan önce veya ıslak yol zeminine donma noktasından önce püskürtülerek buzun veya karın birbirine yapışması ve yola bağlanması engellenir. Buzlanma engelleyici olarak kullanıldığında magnezyum klorürün korozivitesi çözeltiye eklenen diğer kimyasallarla düşürülebilmektedir.

Mangan Sülfat
Kimyasal Adı : Manganous sulfate, monohydrate
Ambalaj Şekli : 25 Kg Çuvallarda
Kimyasal Formülü : MnSO4.H2O


Kullanım alanı ve Tanımı

Mangan (II) sülfat, MnSO4 formüllü inorganik bileşiktir. Bu renksiz nemli katı ticari açıdan önemli bir mangan (II) tuzudur. 2005 yılında dünyada yaklaşık olarak 260M kg/y kadar üretildi. Mangan metalinin ve birçok kimyasal bileşiğin ön maddesidir. Mangan eksikliği olan topraklar bu tuzla düzeltilir.
Birçok metal sülfat gibi mangan sülfat da monohidrat, tetrahidrat, pentahidrat, heptahidrat gibi çeşitli hidratları oluşturur. Bunlardan en yaygın olanı monohidrattır. Bunların hepsi soluk pembe renklidir.

Nikel Sülfat
Kimyasal Adı  : Nickel(II) sulfate 
Ambalaj Şekli : 25 Kg. çuvallarda
Kimyasal Formülü  : NiSO4
 
 
Tanımı ve Kullanım Alanı: 
Birçok sanayi dalında bir nikel tuzunun elektrolitik ayrışmasıyla madenî parçalar nikelle kaplanır. Nikel kaplama yöntemi 1841′de Ruolz tarafından icat edilmişti. Nikelaj özellikle otomobillerin çelik parçalarının süslenmesinde ve ev âletlerinin yapımında kullanılır. Aşındırıcı ortamlara girecek bütün eşya için, kromajdan önce de genellikle nikelaj işlemine başvurulur.
 
İmitasyon takılar (Kolye, gerdanlık, küpe, bilezik, yüzük). 
12 ayar üzerindeki altın ve gümüş takılarda nikel bulunmaz, daha düşüka ayarda altın ve beyaz altın içinde nikel katkısı bulunmaktadır)
Giysi aksesuarları (metal düğme, fermuar, iç çamaşır kopçası, kemer tokası, ...)
Günlük yaşamda kullanılan birçok madde (bozuk para, anahtar, anahtarlık, kalem, dolmakalem, çakmak, çanta sapları, şemsiye, bigudi, saç tokası, gözlük çerçevesi, ruj kabı, pudralık, toplu iğne, çengelli iğne, dikiş iğnesi, makas, çivi, çekiç, tornavida...).
Mobilyaların metal bölümleri, kapı ve pencere kolları, merdiven trabzanları, metal sandalyeler,
Nadiren göz kozmetikleri.
Nikel Klorür
Kimyasal Adı  : Nickel(II) chloride 
Ambalaj Şekli : 25 Kg. çuvallarda
Kimyasal Formülü : NiCl2

Tanımı ve Kullanım Alanı
 
Nikel klorür (NiCl2), en çok hekza hidrat hâlinde bulunur.  140°C’nin üstünde susuz hâl alır ki bu da sarı hekzagonal kristaller hâlindedir.    
 
Nikel metaliyle HCl’in reaksiyonundan elde edilir.   Nikel yerine, nikel oksit, hidroksid veya karbonat da kullanılabilir. Bu tuz en çok galvanoplastide ve katalizör nikel elde edilmesinde kullanılır. 
Poli Alüminyum Klorür - PAK
POLİ ALÜMİNYUM KLORÜR - PAK
Al2O3 formülü ile gösterilen polialüminyum klorür, endüstriyel atıksu veya içme suyu arıtımında yaygın olarak kullanılan bir koagülant (pıhtılaştırıcı) kimyasaldır.

Poli Alüminyum klorür toz formda ve sıvı formda bulunmaktadır. Sıvı formu %10 ve %17 lik çözeltilerdir. Katı formu sarı PAC ve beyaz PAC olarak bilinmektedir.


PAC absorbsiyon veriminin yüksek olması ve suda kolay çözünebilen kimyasal yapısından dolayı tercih edilebilirliliği yüksek bir kimyasal maddedir.

KULLANIM ALANLARI
- İçmesuyu ve atıksu arıtma tesislerinde koagülant/flokülant olarak kullanılır.
- Su arıtmada nötralizasyonda kullanılır.
- Endüstriyel su arıtma işlemlerinde kullanılır.
- Kağıt sanayinde kullanılır.
Potasyum Karbonat
Görünümü : Beyaz toz veya kristal
Kimyasal Adı : Potassium Carbonate
Ambalaj Şekli : 25 kg. lık torbalar
Kimyasal Formülü : K2CO3


Kullanım alanı ve Tanımı

Cam Sektöründe: TV tüpü, laboratuar camı, optik cam, mutfakta kullanılan cam yapımında,
Seramik Sektöründe:Titanyum Dioksitten yapılma fritlerde,
Kimya Sektöründe: Gübre, ilaç, yapıştırıcı, rokey yakıtı ve bazı kimyasalların üretiminde,
Gıda Sektöründen: Kakoa tozundan çikolata üretiminde, mineral suda, biranın fermentasyonunda, üzüm kurutmada, büyükbaş hayvanlar için yem hazırlamada,
Temizlik Sektörü: Yıkama, kaynatma, sıvı sabun ve metal temizlemede,
Gaz Arıtmada: Karbon Dioksit ve diğer asitli gazlar, Potasyum Karbonat kullanılarak hazırlanan çözeltide absorbe edilebilir.
Boya, Deri, Parfüm, Yangın söndürücü, Fotoğrafçılık, Kaplama sektörlerinde de Potasyum Karbonat kullanılabilir.

Potasyum Klorür
Görünümü : Beyaz kristal kokusuz
Kimyasal Adı : Potassium monochloride
Ambalaj Şekli : 50 KG Torba
Kimyasal Formülü : KCl


Kullanım Alanı 

Potasyum klorür kimyasal bir bileşiktir. KCl simgesi ile gösterilir. Potasyum ve klor elementlerinin birleşmesi ile oluşur. Saf hali, kokusuzdur. Beyaz kristallerden oluşur. Bu kristallerde yüzey merkezli küp şeklinde istiflenerek dizilirler.
Sulu bileşiklerinde iyonlaşıp klor anyonları verdiği için klor kaynağı olarak kullanılır. Bir tuz olan potasyum klorür, suda yüksek çözünürlüğe sahiptir.

1. Sondaj: Su bazlı çamur delmede-sondajda potasyum klorür, dengeleyici olarak kullanılır. Ayrıca petrol üretiminde de kullanılabilir.
2. Elektroliz kaplamada: Asit banyolarında, yüksek gerilim potasyum klorür ile sağladığında, daha az zamanda daha çok kaplama yapılabilir.
3. Azo/tekstil boyalarında potasyum klorür sülfonik asitlerle beraber kullanılır.
4. Zeolit üretiminde: Sentetik olarak üretilen zeolitlerde potasyum klorür kullanılır.
5. Isıl işlem: Lehim/kumlama ile yüzey işlemi yapılamayacak malzemeler için, kullanılan ısıl işlem proseslerinde (özellikle alüminyum levhalarda)
6. Metalürjide: Yüzey işlem, galvaniz, döküm, ergitme kullanılır. Ayrıca alüminyum atıkları potasyum klorür ve sodyum klorür (tuz) kullanılarak eritilir, böylece içinde gereksiz atıklar uzaklaştırılır. Alüminyum atıkları bunun sonucunda yüksek kaliteli hale gelir.
7. Su Yumuşatmada: Potasyum Klorür, suyun sertliğine yol açan kalsiyum ve magnezyum iyonlarının sudan uzaklaştırılmasında kullanılır.
8. GIDA ve Gübre alanlarında da kullanılır. 

Potasyum PerSülfat
POTASYUM PERSÜLFAT
100 oC’de tamamen dekompoze olur. Suda az çözünür. Yanıcı değildir. Kapalı, serin ve kuru yerlerde saklanmalıdır. Isı ve nemden korunmalıdır. Pas ve metal tozları katalitik bozunmaya sebep olabilir. Tutuşmada bozunarak zehirli gaz açığa çıkar. Potasyum Persülfat ile çalışırken gözler, cilt ve giyecekler korunmalıdır. Dikkatli çalışıldığında kristal ve çözelti olarak sağlığa zararı yoktur. 

KULLANIM ALANLARI
Akrilonitrilin polimerizasyonunda genellikle alkali sülfitlerle birlikte poliakrilonitril elyaf üretiminde, çeşitli monomerlerin polimerizasyonunda; tekstil endüstrisinde yükseltgen olarak; kükürt boyalarının oksidasyonunda; metal, fotoğraf, kozmetik sanayi kollarında; çeşitli kimyasal maddelerin üretiminde; amonyum sülfat saflaştırılması; antiseptik olarak; sabun üretiminde ve ilaç üretiminde kullanılır. 
Potasyum Sülfat
Görünümü : Beyaz Toz Halinde
Kimyasal Adı : Potassium Sulphate
Ambalaj Şekli : 25 Kg. çuvallarda
Kimyasal Formülü : K2SO4


Kullanım Alanı 

En çok patates, tütün, sebze, meyve, turunçgiller, baklagiller, mısır, pamuk, şekerpancarı ve seralarda kullanılır. Yeterli potasyum sülfat verilmediğinde bitkilerin yapraklarında sarı ya da kırmızımsı kahverengi lekeler görülür. Sulu tarımda ve yağışlı bölgelerde potasyum noksanlığına sık rastlanır. Organik maddeler açısından fakir, kumlu topraklara potasyum sülfat verilmelidir. Asit özellikli olduğundan uzun yıllar sürekli kullanılması halinde topraktaki asitliği arttırır. Asit topraklarda kullanıldığında toprağa bir miktar kireçte verilmelidir. Bünyesinde ayrıca kükürt bulunduğundan bitkilerin kükürt ihtiyacını da karşılar.

Sodyum Asetat
Görünümü 
: Beyaz toz
Kimyasal Adı
: Sodium acetate
Kimyasal Formülü 
: C2H3NaO2
Ambalaj Şekli
:  25 kg. lık torbalarda bulunur
 
Kullanım Alanları 
1. Kuvvetli bir baz ve zayıf asidin tuzu olması, petrol üretimi ve delme çamurlarda, gıda muhafaza, tekstil ve elektrolizle kaplamada tamponlar olarak kullanımına imkan verir. 
2. Deri endüstrisinde tabaklamada kullanılır. 
3. Sodyum Asetat boyalar, pigmentler, ilaçlar ve sinamik asit gibi organik bileşiklerin üretiminde bir ara maddedir.
Sodyum Glukonat
Görünümü : Beyaz/sarımtırak toz
Kimyasal Adı : Sodium D-gluconate
Kimyasal Formülü : C6H11NaO7
Ambalaj Şekli : 25 KG Torba


Kullanım Alanları 
1. Gıda: Süt ürünleri, diet gıdaları, ot ve baharat harmanları, et ürünleri.
2. İlaçlar: İnjeksiyonlar.
3. Kişisel bakım: Dişsel (dişe ait) bakım, cilt bakımı, tuvalet malzemeleri.
4.Temizleyiciler, deterjanlar: Bulaşık yıkama deterjanları, evsel temizlik malzemeleri, endüstriyel temizlik malzemeleri.
5. Endüstriyel uygulamaları: Zirai kimyasallar, inşaat kimyasalları, mürekkep/boyalar/boyar maddeler, metal bitirme,
kağıt yardımcıları, foto kimyasalları, tekstil yardımcıları, su şartlandırma.

Sodyum PerSülfat

Sodyum persulfat, formülü Na2S2O8 olan inorganik bileşiktir. Bu persülfat, sodyum tuzu olan bir oksitleyicidir peroksidisülfat olarak da bilinir.

KULLANIM ALANLARI
 


  • Akrilonitrilin polimerizasyonunda, genellikle alkali sülfitlerle birlikte poliakrilonitril elyaf üretiminde, monomerlerin emülsiyon polimerizasyonunda
  • Tekstil endüstrisinde yükseltgen olarak
  • Kükürt boyaların oksidasyonunda
  • Metal, fotoğraf, kozmetik sanayi kollarında
  • Çeşitli kimyasal madde üretiminde
Üre - Gübre
Görünümü  : Beyaz granül yapıda 
Kimyasal Formülü  : (NH2)2CO or CH4N20
Ambalaj Şekli  : 50 Kg torbalarda
 
Kullanım Alanları: 
Üre organik bir bileşiktir. Karbonik asidin diamidi olan üre aynı zamanda karbamik asidin de amidi olduğundan karbamid adı ile de bilinir.
Ürenin ilk defa 1773 yılında keşfedildiği bilinir. Ancak şüpheden uzak kesin sentezi 1828'de Wöhler tarafından başarılmıştır. Keşfinden bu yana 50'den fazla tepkimede üre bir ürün olarak elde edilmiştir. Amonyum karbonatın 150-200 °C'ye kadar ısıtılmasından üre elde edilir ki bu teknik bir metottur. Wöhler sentezi olarak bilinen reaksiyonda ise; önce KCN ile PbO2 karışımı ısıtılarak KCNO elde edilir. KCNO nun amonyum sülfat ile muamelesi sonucu hazırlanan amonyum siyanatın kızdırılmasıyla da üre elde edilir. Üre 132 °C'de eriyen rombik prizmalar veya iğne şeklinde renksiz kristaller verir. Su ve alkolde iyi çözünür. Kloroform, eter veya etil asetatta çözünmez. 132 °C'nin üstünde amonyak, siyanür asidi vb. gibi ürünler vererek bozunur. Nitrik asit, sodyum hipoklorit veya sodyum hipobromit gibi bileşiklerin etkisiyle azot, su ve karbondiokside ayrışır. Seyreltik asit veya alkalilerle ısıtıldığında amonyak ve karbondioksite bozunur.
En çok gübre ve hayvan yemi olarak kullanılan üreden ilaç ve plastik yapımında da faydalanılır. Üre asit ve tuzlarla bir takım katılma bileşikleri, bazı asitlerle de kondensasyon ürünleri veya üreidleri verir. Naftalinin türevleriyle verdiği bileşikleri terapide kullanılır. Boya üretiminde de kullanılan üre aynı zamanda bitkiler için bir besin kaynağıdır. Nitrik asitle gübre ve patlayıcı madde olarak kullanılan üre nitrat adı verilen bir tuz oluşturur.
Üre, fizyolojik önemi bulunan bir bileşiktir. Memelilerin vücudunda protein maddelerinin yakılması sonucu meydana gelen amonyak, karaciğerde karbondioksitle üreye dönüşür. Kana geçen üre, idrarla dışarıya atılır. Üre ayrıca az miktarda ter, süt ve gözyaşında da bulunur. Yetişkin bir insan günde 25-30 gram üreyi idrarla atar. İnsan kanındaki üre miktarı normalde % 50 mg civarındadır. % 50 mg'ın üstü anormaldir. Fakat vücut yaşlandıkça, böbreklerin üreyi vücuttan atma kabiliyeti de her geçen yıl bir parça daha azalacaktır. 40 yaşından itibaren, her yıl böbreklerin süzme kabiliyeti % 1 oranında azalmaktadır. Bu yüzden 75-80 yaşındaki bir kişide kandaki üre miktarının % 65-75 mg bulunmasını normal olarak kabul etmek gerekir. Kandaki üre miktarının beklenen normal değerin üzerinde olması haline üremi adı verilir.