Top
Glikoller
Butil Di Glikol
Kimyasal Adı 

2-(2-butoxyethanol)
Kimyasal Formülü
CH3CH2CH2CH2O(CH2CH2O).2H
Ambalaj Şekli
Varillerde


Tanımı ve Kullanım Alanı    

Butil di glikol, çok düşük uçuculuk özelliğiyle butil di glikol, fırınlama bitişleri için (Üre, melamin, fenol, epoxi reçinelerinden türetilen bileşik formülasyonlar) yaygın olarak bir akış destekleyici olarak kabul edilmiştir. % 1-3 kadar düşük oranları, ölçülemede memnun edici bir iyileştirme için kâfi gelir. Fakat boru (halka) kaplama vernikleri için daha yüksek oranları gereklidir. Butil diglikol, selüloz nitrat fırınlama(stoving)verniklerinde aynı amaç için kullanılabilir.
Ayrıca, su bazlı fırınlama bitişleri için  formülasyonlara butil diglikol’ün dâhil edilmesi uygulamayı kolaylaştırır, su toplama eğilimini azaltır. Butil di glikol emülsiyon boyalarında bir birleştirici olarak rol oynar ve yüksek parlaklıklı boyaların fırçalanabilirliğini (fırça kabiliyetini) ve akışını iyileştirir.

Butil Glikol
Kimyasal Adı 
: 2-butoxyethanol, butyl cellosolve 
Kimyasal Formülü
C6H14O2
Ambalaj Şekli
VarillerdeTanımı ve Kullanım Alanı    
Butil Glikol, boya ve yüzey kaplama sektörleri yanından temizleme ve mürekkep sektörlerinde de kullanımı olan glikol tipi bir solventtir.  Yüzey tozumasını engelleyici, kuruma geciktirici, verniklere çözücü solvent olarak görev yapar.

Dietilen Glikol - DEG
Görünümü   :    Renksiz,Kokusuz sıvı 
Kimyasal Adı  : Ethylene Glycols
Kimyasal Formülü : HOCH2CH2)2O 
Ambalaj Şekli  : Varillerde,1100 Kğ İBC lerde,Dökme
   
Tanımı ve Kullanım Alanları  
 
DiEtilen Glikol organik bir bileşiktir.Tatlımsı tadı hemen hemen kokusuz renksiz bir sıvıdır.Su,alkol,Eter,Aseton ve etilen glikolle rahat karışabilir.MDF,Tekstil,Polyester,Antifiriz,Boya sektörlerinde kullanılmaktadır.
Dipropilen Glikol
Özellikler
Dipropilen glikol, izomerik 1,2-dipropilen glikol eterlerinin karışımıdır. Suyla karışır bir solventtir. Ekstrakte edici ve kaplama ve boya, mürekkep endüstrisinde akış düzeltici ve sentezlerde başlatıcı maddedir. Dipropilen glikol, 1,2-propilen glikolün bir kondensasyon ürünüdürİzomerik 1,2-dipropilen glikol esterlerinin karışımıdır. Renksiz, su beyazı, düşük uçuculuklu, hemen hemen kokusuz bir sıvdır. Su ve bilinen organik solventlerle karışan, hiç karışmadığı yada kısmen karıştığı alifatik ve terpene hidrokarbonların haricindeki aromatik ve terpene hidrokarbonlarla karışır.  Yağımsı bir sıvıdır. Dipropilen glikol, dietilen glikol ve etilen glikolden daha az higroskopiktir ve etilen glikolden daha az uçucudur.

Suda serbest bir şekilde çözünür. Dipropilen glikol bazı solventler ve doğal maddelerle azeotrop karışımları oluşturur. Dipropilen glikol, shellac, Phtalopal®   PP, Suprapal®   AP,  selüloz nitrat ve hint yağı gibi reçineleri çözer. Polimerler ve yağda çözünen reçinelere karşı çok az, yada hiç solvent etkisi yoktur.

Kullanım Alanları
Baskı mürekkebi endüstrisinde solvent olarak, ıstampa mürekkepleri için solvent olarak, özel değerin sıcaklık ve atmosferik nemlilikteki dalgalanmalardan bağımsız olarak değişmez bir nem içeriğinin tutulmasına bağlı olduğu durumlarda nemlendirici olarak, hidrolik akışkanlarda bileşen olarak, deri endüstrisinde yardımcı olarak, su/yağ sistemlerinde çözücü olarak, ekstrakte edicilerde (örn; alifatik ve aromatik hidrokarbonların ayrılması için) katkı olarak, emülsiyon boyalar ve fırınlama bitişlerinde parlaklık ve akış düzeltici olarak çok düşük oranlarda, esterleşme, eterleşme gibi sentezlerde ara madde olarak (bu reaksiyonların ürünleri için uygulama örnekleri; plastikleştiriciler, hidrolik sıvı bileşenleri ve kaplama bileşikleri) kullanılmaktadır.

Depolama
Dipropilen glikol, metallerin çoğuna karşı harekete geçmez. Bu yüzden normal çelik tank ve konteynerlarda saklanabilir.
Etil Glikol Asetat

Etil Glikol Asetat

Görünüş:
 Etoksietil asetat, 98 +% Hafif bir kokusu olan renksiz sıvı.

Kararlılık: Kararlı. Yanıcı. Güçlü oksitleyici ajanlar, güçlü asitler, güçlü bazlar, nitratlar uyuşmaz.

Toksisite: ORL-RAT LD50 2900 mg kg-1, SKN-MHK LD50 10500 mg kg-1, IPR-MUS LD50 1420 mg kg-1

Güvenlik: TEHLİKE: YANICI, narkoz, tahrişe neden olur

Eldiven, gözlük, iyi havalandırma.

İlkyardım: Göz: hemen Cilt sulayın: Solunum desteği Swallow: Su derhal Nefes fışkırma derhal tıbbi yardım

Pozlama Rotalar: Solunduğunda, cilt yoluyla emilim, yutma, deri ve / veya göz teması

Belirtileri: Tahriş, gözler, burun, kusma, böbrek hasarı, felç, hayvanlarda: üreme, teratojenik etkileri

Hedef Organlar: Gözler, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, üreme sistemi, hematopoetik sistem

Geçimsizlikler ve Reaktivitesi: Nitrat, kuvvetli oksitleyiciler, alkaliler ve asitler

Kişisel koruma ve Sanitasyon: Deri: Deri teması Gözler önleyin: Göz temasından yıkayınız önleyin: Kontamine Kaldır zaman: Islak olduğunda veya kontamine değiştir.

Polietilen Glikol 300-400-600-4000-6000
Kimyasal Adı : Polyethylene Glycols / PEG
Ambalaj Şekli : Varillerde veyahut torbalarda
Kimyasal Formülü : HO(CH2CH20)nH


Kullanım Alanı ve Tanımı

PEG 200-300-400-600; mineral yağ, tekstil, deri, metal ve deterjan sanayilerinde, wax, parafin ve çözgen emülsiyonlarında emülgatör, ara çözücü, viskosite ayarlayıcı, nemlendirici, ester üretiminde alkol komponenti olarak kullanılmaktadır. PEG 1000-1500-4000-6000-9000; çok çeşitli sanayilerde emülgatör, yağlayıcı ve kalıp ayırıcı olarak kullanılmaktadır.
PEG 200, 300 ve 600 S 23 oC’de berrak renksiz sıvılardır. PEG 600, ortam sıcaklığına bağlı olarak berrak-renksiz bir sıvı, süt beyazı sıvı veya bir yarı katı kararlılığına sahip olabilir. Ca.1000 yada daha fazla molar kütleli polietilen glikoller 23 oC’de katıdırlar.

PEG çeşitlerinin yağlar, yağ asitleri, alkoller ve sıvı yağlarla, doğal ve sentetik ester ve hidrokarbon waxları, petrol fraksiyonları ve hidrofobik bir doğanın diğer maddelerinin çoğuyla karışabilirliği sınırlıdır.

Bununla birlikte, sözde karışımlar veya hamur kıvamında dağılımlar, ürünlerin birkaç kombinasyonlarıyla, onları bir kabın içinde eriterek veya karışmadan önce soğumalarına izin vererek yapılabilir.

Kromatik pigmentler, sermik pigmentler ve cilalar, katı yağlarda aşındırıcılar gibi katılar PEG çeşitleriyle kararlı-homojen hamurlara temellendirilebilirler. PEG katıların doğru bir şekilde nemlendirilmesini, viskositenin makul limitlerde tutulmasını ve çeşitli malzememlerin doğru bir şekilde oranlandırılmasını sağlar.

PEG çeşitleri, suda çözünür polieter alkollerdir. Çözücüler, yağlayıcılar ve dağıtıcılar olarak çeşitli uygulamalarda kullanılırlar. Ayrıca likitlerin viskositesini modifiye etmek için kullanılabilirler ve ısı transfer ve hidrolik sıvılar olarak kullanılabilirler. Polietilen glikoller ayrıca organik sentezlerde ara madde olarak kullanılırlar.

PEG 200,300,400 ve 600 sulu formülasyonlarda yüzey aktif karışımlarını çözmek için temizleyici endüstrisinde ve deterjanlarda kullanılırlar. PEG çeşitleri, yüksek solvent gücüne ve pigment ve boyaların bir çokları için dağıtıcı kapasiteye sahiptir ve bazik boyalar ve bazı boya bazları için etkili çözücülerdir. Yüksek kapatılıcıkla mürekkepleri formüle etmek için ofis tedarik endüstrisinde kullanılırlar. Mürekkebin yoğunluğu katı ve sıvı PEG çeşitlerinin karışımı kullanılarak kontrol altına alınabilir. PEG çeşitleri fleksografik mürekkeplerde bazik boyalar için solventler olarak kullanılabilirler. Benzer bir şekilde, sıvı ve hamur pigment preparatları, tekstilde hamur koyulaştırıcılar, boya ve saramik endüstrisinde çözücü ve dağıtıcı ortam olarak kullanılabilirler.

Mono Etilen Glikol - MEG
Kimyasal Adı : 1,2-Dihydroxyethane
Ambalaj Şekli : 230 Kg. Varillerde, İBClerde, Tankerli
Kimyasal Formülü : HOCH2CH2OH

Tanımı ve Kullanım Alanı
Emülsiyon boyalarda, sulu sistemlerde donma önleyici olarak. 
Kazein, jelatin, dekstrin, bazı fenol-formaldehit reçine, alkid reçineleri ve boyar maddeler için çözücü olarak kullanılır. 
Ayrıca boyaya kayganlık ve uygulama kolaylığı verir. Mono etilen glikol, ısı-transfer ajanı olarak da kullanılır.

Mono Propilen Glikol
Kimyasal Adı : 1,2,-propanediol
Ambalaj Şekli : 215 Kg. Varillerde,İBClerde,Tankerli
Kimyasal Formülü : CH3CHOHCH2OH

Tanımı ve Kullanım Alanı

Özellikler
Düşük uçuculuklu, suyla, alkolle ve eterle karışabilir, yüksek saflıkta berrak renksiz solventtir. Özellikle kozmetik uygulamaları için uygundur. Nötral ve higroskopiktir. Suyla bütün oranlarda karışır, alkoller, esterler ve ketonlarla daha az karışır. Propilen glikol, etanolle aşağı yukarı eşit güçte bir mikrop öldürücüdür. Solüsyonlarda mikroorganizmaların çoğalmasını durdurur. Genellikle % 15-30 aralığındaki konsantrasyonuyla istenen etki elde edilir. Kozmetik endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, özellikle yüksek saflıkta ve kokusuz özellikte üretilmektedir.


Genel Kullanım Alanları
Unlu mamullerdeki formülasyonlarda yaygın kullanımı vardır. Aroma ve esans sanayinde, ilaç ve kozmetikte kullanılmaktadır. (Teknik kalitede olan formu; poliüretan plastikler ve polyester reçineler için önemli bir maddedir. Tütün sanayinde, gıda sanayindeki dondurucu makinelerin yağlanmasında da kullanılmaktadır). 

Ağız yıkayıcı (gargara), diş macunları, merhemler, cilt kremleri, şampuanlar ve parfümler(suyla çok fazla seyreltildiklerinde bile propilen glikol içeren çözeltiler genellikle berrak kalır)
Emülsiyon oluşumunda kozmetik ürünlerinde bir koruyucu olarak,
Kokular (esanslar) için bir solvent olarak,
Doğal özlerden aktif özlerini elde etmek için bir ekstrakte edici olarak,
Yağlayıcı olarak (örn; kozmetik endüstrisinde kullanılan makineler için) kullanılır.
Kozmetik ve deterjanda cilt üzerinde yumuşatma özelliği vardır, yüzey aktiflerden gelen cilt üzerindeki iritasyonu azaltmak için kullanılır. Jölede % 1-5, şampuanda % 0,5-5, kremlerde % 5-10, güneş sütünde % 5-10 oranında kullanılmaktadır.

Depolama
Paslanmaz çelik ve alüminyum konteynırlarda depolanması tavsiye edilir. Havayla temasından kaçınılmalıdır. Bu önlem, uzun süreli depolamalarda bile herhangi bir önemli bozulmayı engeller. Atmosferik oksijenden hariç tutulmazsa, ürün bozuculara, aldehitler ve asitlere dekompoze olabilen peroksitler oluşabilir.

Tri Etilen Glikol