NİKEL KLORÜR

NİKEL KLORÜR
Kimyasal Adı  : Nickel(II) chloride 
Ambalaj Şekli : 25 Kg. çuvallarda
Kimyasal Formülü : NiCl2

Tanımı ve Kullanım Alanı
 
Nikel klorür (NiCl2), en çok hekza hidrat hâlinde bulunur.  140°C’nin üstünde susuz hâl alır ki bu da sarı hekzagonal kristaller hâlindedir.    
 
Nikel metaliyle HCl’in reaksiyonundan elde edilir.   Nikel yerine, nikel oksit, hidroksid veya karbonat da kullanılabilir. Bu tuz en çok galvanoplastide ve katalizör nikel elde edilmesinde kullanılır. 
Detaylı bilgi için lütfen arayınız.
  0282 686 77 88 - 0532 691 69 81
   info@solemtuzkimya.com - mikailtolu@solemtuzkimya.com