KİMYASAL ADI

SODYUM HİPOKLORİT

TİCARİ ADI

SODYUM HİPOKLORİT – 150

KİMYASAL FORMÜLÜ

NaOCl

MOLEKÜL AĞIRLIĞI

74,5 gr/mol-gr


Tanımı ve Kullanım Alanları : 
Sodyum Hipoklorit sanayide çoğunlukla doymuş tuz çözeltisinin elektrolizi yoluyla üretilir. Kimi zaman da erimiş sodyum klorürden elde edilir.
Klor ve bileşikleri kâğıt ve dokuma sanayinde ağartma işlemlerinde ve kent içme sularının dezenfekte edilmesinde kullanılır. Ayrıca evlerde 
kullanılan ağartıcıların, mikrop öldürücülerin, çok sayıda organik ve inorganik maddelerin üretilmesinde yararlanılır. Klorlu eriticilerden, plastik 
maddelerin, elastomerlerin (yapay kauçuk) üretiminde yararlanılır.


Detaylı bilgi için lütfen arayınız.
  0282 686 77 88 - 0532 691 69 81
   info@solemtuzkimya.com - mikailtolu@solemtuzkimya.com